10.8 C
Ljubljana
sreda, 19 maja, 2021

Kultura kot temelj narodne zavesti

Kultura je temelj nacionalne zavesti in istovetnosti, zato ji v Slovenski demokratski stranki želimo omogočati rast in razvoj.

V SDS smo pripravili program, ki bo zagotovil dinamično ravnotežje med ohranjanjem kulturne dediščine, ljubiteljsko kulturo in moderno, inovativno ustvarjalnostjo. Z ustreznim deležem sredstev bo poskrbljeno za rast celotne slovenske kulture. Posebna pozornost pa bo namenjena tistim programom, ki so bili zapostavljeni in so bistveni za naš kulturni razvoj. To so vsebine in programi, ki krepijo našo kulturno samozavest in povezujejo skupni slovenski kulturni prostor, ki bo po svoji kakovosti prepoznaven tudi v svetu.

Delež proračunskih sredstev za kulturo bomo vrnili na izhodiščno raven iz leta 2008, če želimo, da bo dobilo področje kulture ponovno ustreznejšo podlago in spodbudo za umetniško kreativno rast. V izvajanju kulturne politike bomo ostali zavezani usmeritvam in napotilom Nacionalnega programa za kulturo.

Močneje bomo povezali ves slovenski kulturni prostor in hkrati krepili kulturno identiteto pokrajin z narečji vred. Krepili bomo sodelovanje na vsej vertikali, od ljubiteljske (povečana vloga JSKD), do profesionalne kulture (povečana dejavnost osrednjih kulturnih gledaliških, galerijskih in glasbenih institucij).

Večjo pozornost bomo posvetili slovenski leposlovni, strokovni in znanstveni literaturi ter njihovim avtorjem. Slovenski jezik ima namreč identitetno mesto v naši državni skupnosti, zato ga smatramo za povezovalno silo in temelj naroda, ki vzpostavlja skupnost kot politično, družbeno, kulturno in ne nazadnje tudi kot ekonomsko bit. Ker se zavedamo pomena knjige, bomo omogočiti večjo dostopnost le-te in znižali njeno davčno obremenitev na dopustnih 5 %.

Našo pozornost bomo posvetili tudi gospodarstvu, saj verjamemo, da več kulture pomeni tudi boljše gospodarstvo in obratno. Spodbujali in krepili bomo sodelovanje med ponudniki kulturnih in turističnih storitev. Kulturni turizem bi moral postati pomembna gospodarska panoga.

Uvedli bomo davčne olajšave za mecene, donatorje in sponzorje, ki bi vlagali v kulturo, saj stimulativna davčna politika povsod po svetu prispeva h kulturnemu razcvetu.

Naše prioritete na področju kulture bodo: gradnja depojev za Arhiv Republike Slovenije, novogradnja Prirodoslovnega muzeja Slovenije, obnova oz. novogradnja ljubljanske Drame ter obnova Narodnega muzeja Slovenije.

Celoten program SDS za področje kulture je dostopen tukaj.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine