12.3 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih skupnega pomena, a je njena naloga tudi, da skrbi za javni red

Uvodoma v policiji ostro zavračamo vse očitke o nasilju, ki se pojavljajo tako v medijih kot na nekaterih družbenih omrežjih. Naloga policije na neprijavljenih shodih je, da skrbi za javni red. Tako so policisti tudi na petkovem neprijavljenem shodu opravljali le svoje naloge, kot so: vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje varovanih objektov, zagotavljanje varnosti udeležencem protestnega shoda, urejanje prometa in ugotavljanje kršitev, povezanih z neupoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.

Varovanju množičnega zbiranja ljudi so ustrezno prilagojeni tudi postopki policistov, ki so skladni s taktiko delovanja policije. Posamezni udeleženci shoda so na petkovem shodu na različne načine ovirali postopke policistov, jih zmerjali in vzklikali neprimerne žaljivke, kljub temu pa so policisti ostali profesionalni in tem provokacijam niso nasedali, temveč so zgolj korektno opravljali posamezne policijske postopke in niso izvajali nikakršnega nasilja, kot se jim očita. Profesionalno in zakonito so opravljali svoje naloge.

Zoper šest kršiteljev, ki kljub večkratnim zakonitim ukazom policistov, ukazov niso upoštevali, so policisti uporabili prisilna sredstva, pri čemer so uporabili najmilejši z zakonom predpisani sredstvi – telesno silo in sredstva za vezanje in vklepanje. Hkrati še poudarjamo, da se zakonitost uporabe prisilnih sredstev v policiji za vsak posamičen primer preverja skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije. Dve izmed teh oseb (od že omenjenih šestih kršiteljev) sta bili zaradi ugotavljanja identitete privedeni v prostore policije in po končanem postopku izpuščeni. Ne drži,da je bilo v policijske prostore privedeno več oseb.

Prav tako po do sedaj nismo bili obveščeni, da bi kdorkoli iskal zdravniško pomoč ali bi bil kakorkoli poškodovan.

Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Na udeležence shodov smo zato tudi večkrat apelirali, da spoštujejo navodila policistov, pa tudi upoštevajo priporočila strokovnjakov in sprejete zakone ter odloke, ki odrejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, saj so v nasprotnem primeru, policisti dolžni ukrepati.

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106137-policija-se-zaveda-pomena-javnega-izrazanja-mnenj-in-stalisc-o-vprasanjih-skupnega-pomena-a-je-njena-naloga-tudi-da-skrbi-za-javni-red-odziv

Vir: PU Ljubljana

Zadnje novice

Sorodne vsebine