8.2 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Ali še pomnite tovariši!

Spoštovane Slovenke, Slovenci, delavci, kmetje, študentje, diplomanti srednjih, visokih in višjih šol naravoslovnih ved, družboslovci, podjetniki ali še pomnite kdo so bili začetniki „naše“proletarske revolucije v Sloveniji pred 2. svetovno vojno in kakšne šole, kvalifikacije, kompetence, izkušnje z delom so imeli? Večinoma so bili slabo šolani, izšli so iz socialno depriviligiranih krogov. Vodilni so bili najbolj radikalni, z izrazitim socialnim sovraštvom in na začetki svoje politične aktivnosti so govorili o enakosti! Ob tej nezadostni izobrazbi so si nekateri od teh kompetence o tem kako manipulirati, ustrahovati ljudi, pridobili na šolanju v Sovjetski zvezi in to je bila tudi edina dodatna izobrazba!

 

(Vse o njihovi izobrazbi, predvsem pa o njihovih „partijskih kompetencah“, je dostopno na internetu) Med vojno so ti ljudje s pomočjo politkomisarjev, preslepili večino Slovenk in Slovencev in revolucijo skušali skriti za partizanskim bojem proti okupatorju. Po letu 1945, so ti funkcionarji partije, prevzeli vodilne  funkcije in  vzpostavili diktaturo proletariata, kot so to poimenovali sami. Vzpostavili so diktaturo partijske elite, ne delavstva in nam s tem „tlakovali pot v svetlo bodočnost!“ Ne potvarjam zgodovine! Da te svetle bodočnosti ne bomo dosegli, kljub izdatnim kreditom iz zahoda v 80. letih, ki so bili pogojevani z rahljanjem partijske oblasti, smo Slovenke in Slovenci končno spoznali 1990. Nasledniki komunistov in njihovi pristaši žele sedaj obdobje pred 1990 prikazati kot čas „ko sta se cedila med in mleko“. To je težko povezati z dejstvom, da je na prvih demokratičnih volitvah, zmagala koalicija DEMOS in to kljub veliki prednosti starih partijskih struktur, ki so imeli pod kontrolo medije, dobro razvejan politični sistem  ( preoblečene komunistične stranke kot so bili socialisti, prenovitelji ter SZDL, sindikate), ko so  imeli svoje direktorje na vseh pomembnih položajih (od bank, tovarn, do vpliva v športu, družbenih dejavnostih  in s tem bistveno prednost v Zboru združenega dela v tedanji tro-domni skupščini RS). Stari partijci in njihovi nasledniki, bi nas sedaj radi prepričali, da smo si zaželeli spremembe kar tako, za šalo, zaradi dobrega tedanjega življenja? Ali smo morda v nasprotju s tem vendarle videli, da ljudje v Evropi žive drugače, bolj sproščeno in odvisno od svoje pridnosti in sposobnosti? Več kot očitno je, da smo si Slovenke in Slovenci želeli spremembe zaradi političnega enoumja in  življenjskih razmer, ki so bile slabše v naših sosednjih državah! Ali morda kaj potvarjam? Kaj je bilo torej res?  Res je bilo, da smo, ob nezadovoljstvu z političnim sistemom, nakopičenimi težavami ( gospodarska kriza , inflacija itd), brez perspektive, da bi bili za boljše delo, večjo pridnost, večjo sposobnost boljše nagrajen, brez možnosti,da bi državljani brez partijske izkaznice imeli vse možnosti, želeli spremembe. Izkoristili smo srečni trenutek, ko so se prebudili narodi vzhodne Evrope in izkoristili nemoč SZ.  Želeli smo prekiniti eksperiment komunizma oziroma  enakosti v revščini ljudi. To seveda vsekakor ni veljalo za partijske voditelje po letu 1945! Ti so takoj  po prevzemu oblasti začeli živeti na „veliki nogi“, v razkošju in z privilegiji! Dokumentacija o tem je na voljo povsod! V trenutku jim ni bilo več za egalitarnost, ki so jo prodajali ljudstvu, ki je vse to gledalo in bilo tiho. Moralo je biti tiho! Do razkošnega življenja so prišli z revolucijo v kateri je bilo dovoljeno vse, tudi likvidacije. Ker pa so želeli biti trdno na oblasti so nadaljevali z montiranimi procesi, z nacionalizacijami, zaplembami in delitvijo nakradenega premoženja! Iz radovednosti se sprašujem in bilo bi zanimivo vedeti kako je tovariš Franc Sever- Franta prišel do, po vsej verjetnosti izjemno dragocenih predmetov, ki so bili videni  v njegovem ozadju ob snemanju razgovora z njim? Res je nekateri so bili bistveno bolj „enaki“! Res je, vsi smo imeli službe , pridni so lahko študirali, res je, da so se delale hiše in res je, kar se zamolči, da je za vsem tem bil izposojen ali natiskan denar! V zdravstvu, kjer poznam stanje, smo bili leta 1990 zaradi finančnih , starih prostorov in opreme v katastrofalnem položaju. Ali mi lahko kdo to z argumenti in podatki oporeka? O tem govorci o „dobrih starih časih“ ne povedo niti besede! Nadaljujejo z lažmi, česar so se naučili in so tega  vajeni! Res je tudi, ponavljam, da sposobnost in pridnost v enakosti nista bili nagrajeni. Zakaj bi torej več in bolje delal, študiral, ko pa si videl da „partijski kader“živi dobro tudi brez šol, brez pridnega dela, samo pristopiti je bilo treba na stran „revolucije“ oziroma postati čreden!

Žal mi je, da tranzicija pri nas ni uspešna, veliko je ostalo krivic, narejene so nove, ogromno je nerešenih vprašanj. Sindikati „rogovilijo“ a kaj ko niso bili uspešni niti v državnih podjetjih pod vodstvom levih vlad. Resnici na ljubo nihče ne more zanikati in nič ne potvarjam, da so bili, večino od 30. let po začetkih demokratizacije, na oblasti leve ali levo sredinske vlade! Torej, kdo je odgovoren za stanje , ki ga imamo sedaj ob korona krizi v domovih za ostarele? Kdo je odgovoren, da v zadnjih 10. letih ni bil zgrajen niti en dom? Kdo je odgovoren za razdrobljenost in neracionalnost zdravstva, kdo je odgovoren za stranpoti privatizacije? Kdaj in kdo je sprejel privatizacijsko zakonodajo, ki je omogočila „tajkunizacijo“? Drnovškova vlada jeseni 1992, žal tudi s pomočjo nekaterih pripadnikov DEMOS a, ki že pred tem niso bili v srcu na strani DEMOS a!! Vse to je tudi razlog, da nismo izvedi lustracije. Ko sem že pri tem, poglejmo kdo so sedaj največji lastniki predhodno „našega“ premoženja, kdo so bili direktorji državnih podjetij, ki so sedaj v rokah tujcev! Najbrž je kaj od prodaje padlo tudi na njihove račune! V veliki večini so to pripadniki bivšega „samoupravljalskega“ direktorskega lobija.  Odgovori so jasni in moramo si jih zapomniti, kajti s pomočjo neodvisnih medijev nam levica  prikazuje drugačno, svojo resnico!  V teh medijih sedaj stalno poudarjajo težave, v zadnjem času še posebej v domovih za ostarele in seveda nikoli na navedejo, kdo je za tako zatečeno stanje odgovoren! Najbrž ne vlada, ki je pravkar nastopila svoje delo! Obremenjevanje levih vlad z odgovornostjo ni domena naši „neodvisnih“ medijev! Zanimivo in od daleč vidno je, da sedaj osrednji mediji vlečejo na dan probleme, ki so jih zakuhali ali niso rešili na levici  in jih sedaj skušajo prikazati kot novonastale! Upam, da ljudje to manipulacijo vidijo!

Ljubljana 25.7.2020                                                             prim. Janez Remškar, dr. med.

Zadnje novice

Sorodne vsebine