0.9 C
Ljubljana
torek, 31 januarja, 2023

Zaživel bo sistem poravnave takojšnjih plačil v območju evra

Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra (evrosistem) bodo danes zagnale sistem, ki bo omogočal neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, odprt pa bo tudi za druge članice EU. Gre za naslednji korak v integraciji plačilnih sistemov, v Sloveniji pa medtem nastaja tudi tovrstni nacionalni sistem.

Nova infrastruktura za poravnavo takojšnjih plačil v sistemu Target s kratico Tips (Target Instant Payment Settlement) predstavlja podaljšek vseevropskega plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času Target2, ki omogoča poravnavo v denarju centralne banke s takojšnjo dokončnostjo. Ta je namenjen predvsem poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti.

Tips predstavlja tudi nadgradnjo enotnega območja plačil v evrih (Sepa), ki pomeni enotni trg plačil malih vrednosti v evrih ter omogoča direktne bremenitve in plačila med članicami, enakovredne domačim transakcijam tako po hitrosti kot po enostavnosti. Sepa je v polnosti zaživela šele poleti 2014.

Vmes je tehnologija napredovala in z razvojem e-poslovanja ter aplikacij na pametnih telefonih so na pomenu močno pridobila takojšnja plačila, ki so po hitrosti in dostopnosti enakovredna plačilom v gotovini.

Trenutno Sepa elektronska plačila zaradi različne prakse bank in klirinških družb pri njihovem obračunu in poravnavi še niso takojšnja, tako da se nakazila pogosto lahko izvedejo z eno- ali celo večdnevno zamudo. V zadnjih letih je zato po Evropi zaživelo več nacionalnih sistemov poravnave takojšnjih plačil.

A takšen razvoj lahko tvega novo razdrobitev plačilnih sistemov v evrskem območju oz. širši EU, zato so se evropski ponudniki plačilnih storitev dogovorili o enotnem sklopu pravil in standardov za takojšnja plačila, ki se imenuje shema takojšnjih kreditnih plačil Sepa.

ECB oz. evrosistem pa je v pomoč temu procesu razvil sistem Tips, torej infrastrukturo, ki bo omogočila obračun in poravnavo takojšnjih plačil 24 ur na dan, 365 dni na leto. V ECB obljubljajo, da bodo transakcije varne in izjemno hitre, stroški sodelovanja bank in drugih finančnih ustanov v sistemu pa nizki.

Sistem Tips bo sicer zaživel postopno. V prvem koraku naj bi od danes v njem sodelovalo osem bank, nato pa naj bi se do leta 2020 vanj vključila večina bank. Glede na odgovore iz slovenskih bank naj bi te v sistem Tips večinoma vstopile v drugi polovici oz. proti koncu prihodnjega leta.

V prvi fazi naj bi v sistemu delovale samo finančne ustanove iz območja evra, v drugem koraku pa bo odprt tudi za članice EU zunaj evrskega območja in za nekatere nečlanice EU, tako za transakcije z evri kot za transakcije v drugih nacionalnih valutah.

Slovenske banke medtem sodelujejo tudi pri vzpostavitvi sheme za takojšnja plačila v okviru domačega plačilnega sistema, saj se večina plačil še vedno opravi znotraj nacionalnih meja. Shema nastaja pod okriljem družbe za procesiranje plačil Bankart, vanjo pa se bodo vključile vse slovenske banke in hranilnice. Začetek delovanja tega plačilnega sistema je predviden februarja 2019.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine