11.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 aprila, 2021

Patricija Šulin: Evropska monetarna unija mora postati še močnejši motor blaginje za vse države članice

“V januarju smo obeležili 20. obletnico uvedbe evra, ki se je izkazal kot branik gospodarske stabilnosti v Evropski uniji. Vendar evro ne sme biti cilj sam po sebi, temveč je sredstvo za blaginjo in večjo zaposlenost naših državljanov. Kljub temu, da je evro države članice zavaroval pred hujšimi učinki zadnje finančne in gospodarske krize, so se pokazale tudi njegove pomanjkljivosti, zato moramo poglobiti evropsko monetarno unijo, da bo postala še močnejši motor blaginje za vse države članice”, je ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v razpravi o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada dejala evropska poslanka Patricija Šulin, članica Odbora za proračun.

 

Šulinova podpira ustanovitev Evropskega denarnega sklada: “Preoblikovanje Evropskega mehanizma za stabilnost, ki zagotavlja dodatno finančno podporo državam članicam evroobmočja v finančnih težavah, v Evropski denarni sklad je korak v pravo smer, saj bomo s tem okrepili zaupanje v bančni sistem, izboljšali učinkovitost odločanja ter v prihodnosti omogočili razvoj novih finančnih instrumentov, ki bodo dopolnjevali druge instrumente”.

Evropska poslanka, ki je tudi nadomestna članica Odbora za nadzor proračuna, opozarja na nujnost ustreznega nadzora nad Evropskim denarnim skladom. “Ne smemo pa pozabiti na ustrezen nadzor, ki ga mora vršiti tako Evropski parlament kakor tudi nacionalni parlamenti, Evropskemu računskemu sodišču pa moramo dati jasna revizijska pooblastila ter formalno vlogo v postopku razrešnice”, je še dejala Patricija Šulin.

Evropska komisija je konec leta 2017 predlagala nadgraditev strukture evropskega mehanizma za stabilnost za vzpostavitev Evropskega denarnega sklada, ki bo vključen v pravni okvir EU. V skladu s tem predlogom bo Evropski denarni sklad vzpostavljen kot edinstven pravni subjekt v okviru prava Unije. Evropski denarni sklad bo nasledil evropski mehanizem za stabilnost, pri čemer bodo njegove sedanje finančne in institucionalne strukture ostale tako rekoč nespremenjene.

Zadnje novice

Sorodne vsebine