-3 C
Ljubljana
četrtek, 27 januarja, 2022

Evropska komisija objavila predlog zakonodajnega paketa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Piše: L. B. 

Evropska komisija je 20. julija 2021 predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma 

Paket predstavlja del zaveze Evropske komisije, da zaščiti državljane EU in finančni sistem EU pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. in zajema štiri zakonodajne predloge:

Paket zajema štiri zakonodajne predloge, in sicer:

  • predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja, v kateri bo zajet del predpisov veljavne AML direktive, ki opredeljujejo obvezno ravnanje zavezancev pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • predlog nove direktive, ki bo nadomestilo sedaj veljavno in bo opredeljevala mehanizme za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nadnacionalno in nacionalno oceno tveganja, register dejanskih lastnikov bančnih računov in nepremičnin, pristojnosti in naloge finančnih obveščevalnih enot ter nadzornih organov, sodelovanje med pristojnimi organi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter drugimi organi
  • predlog uredbe o ustanovitvi EU nadzornega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, s katero bo prvič vzpostavljen organ na ravni Evropske unije, ki bo pristojen za neposredni in posredni nadzor nad posameznimi zavezanci v državah članicah
  • predlog spremembe uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, s katero bo evropska zakonodaja usklajena s spremembo FATF standardov, ki se nanaša na uveljavitev t.im. »travel rule« (obveznost zbiranja podatkov o plačnikih in prejemnikih plačil pri transakcijah z virtualnimi valutami) za ponudnike storitev s področja virtualnih valut

Svet EU bo obravnaval predloge, nato pa še Evropski parlament.

Za več informacij o predlogih si lahko pogledate na spletni strani Evropske komisije.

Zadnje novice

Sorodne vsebine