V angleškem državnem arhivu v Londonu je postal javno dostopen vpogled v material angleških vojnih arhivov do leta 1945. Iz poročila za obdobje od septembra leta 1944 do februarja 1945 je razvidna izjava britanskega kapitana Gibba, člana misije pri partizanih, glede obstoja protibritanske propagande med partizani, iz njega pa je razvidna tudi temna narava Tita. 

 

Dokument pa med drugim predstavlja dokaz, kako so hrvaške državne oblasti povsem prijateljsko postopale in reševale padla ameriška vojaška letala na hrvaških tleh, čeprav so ta na podlagi zahtev in navodil Tita ubijala hrvaške vojake in civiliste, ob tem pa povzročala uničenje številnih hrvaških mest.

Eden od takih primerov je bil zračni napad na Varaždin in njegovo okolico v času II. svetovne vojne, v katerem je umrlo 40 ljudi, poškodovanih pa jih je bilo 90. Prvi zavezniški napad na Varaždin je bil izveden 7. januarja 1944, najhujši pa se je zgodil 24. maja 1944, ko so zavezniki na mesto odvrgli okrog 450 bomb in ob tem dodatno obstreljevali mesto. Samo tedaj je umrlo 30 ljudi, 80 pa jih je bilo ranjenih.

Foto: Youtube

Napad s teroristično naravo

Varaždinski tednik Hrvatsko jedinstvo je podal oceno, da je napad teroristične narave, in ob tem obtožil Josipa Broza Tita, da je on naročil bombardiranje mesta, saj je pred napadom zaveznikom poslal telegram, v katerem jih je pozval k napadu. Isti časopis je naknadno objavil tudi popis žrtev.

Mesto Varaždin je med napadom nedvomno utrpelo veliko materialno škodo na hišah, še posebej pa je nastradal tovarniški kompleks Varaždinske industrije svile.

H. M.