14.3 C
Ljubljana
sobota, 10 junija, 2023

Kapital DUTB konec leta 2020 presegel vsa vložena sredstva

Piše: C.R.

 DUTB je leto 2020 sklenila s 162 milijoni evrov ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja, 35 milijoni evrov čistega poslovnega izida in s 25,6 % kar trikrat presegla zakonsko določeno ciljno vrednost povprečne letne donosnosti na vloženi kapital s popravki (EROE).  Od ustanovitve do konca lanskega leta je DUTB skupno ustvarila že več kot 1,9 milijarde EUR prilivov, kar predstavlja skoraj 92 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev. DUTB nadaljuje dobičkonosno poslovanje tudi v prihodnje.

 Z upravljanjem zahtevnejšega preostalega portfelja sredstev kot v preteklih letih je DUTB v letu 2020 dosegla enako raven dobička pred obdavčitvijo. Tako kapital družbe že presega skupni vložek lastnika, Republike Slovenije, v celotnem obdobju delovanja družbe. DUTB je vsled epidemije koronavirusa in njenega vpliva na gospodarsko aktivnost v Sloveniji in širše maja 2020 pripravila popravek finančnega načrta, ob koncu leta pa nekatere revidirane ciljne vrednosti presegla.

 Obseg portfeljev v upravljanju se je v letu 2020 zmanjšal za 12 %, najbolj portfelj terjatev, pri katerem je bilo izvedenih tudi nekaj konverzij v nepremičnine. Kljub temu se je ob visoki prodaji 63 milijonov EUR znižal tudi portfelj nepremičnin, medtem ko se je portfelj lastniških naložb povečal, tako zaradi konverzij terjatev kot zaradi prevrednotenj. DUTB je nadaljevala tudi s stroškovno učinkovitim poslovanjem in ga z optimizacijo poslovanja celo izboljšala. Stroški financiranja so se glede na leto prej znižali za skoraj 20 %, stroški poslovanja pa za 11 %. Znižale so se skoraj vse stroškovne kategorije, še posebej stroški upravljanja nepremičnin.

DUTB je med prvim valom epidemije pomembno prispevala tudi h kapitalski ustreznosti družb, katerih terjatve upravlja, in družb v njeni lasti. Prizadeta podjetja so se na DUTB začela obračati že konec marca 2020. DUTB se je nemudoma odzvala na potrebe prizadetih podjetij in v aprilu ter maju, pod pogojem ekonomske upravičenosti, odobrila več moratorijev odplačil. Hkrati je za normalizacijo poslovanja in nujne investicije zagotovila premostitveno financiranje v skupni vrednosti skoraj 10 milijonov EUR. Kjer je bilo potrebno, so bili izvedeni še dodatni ukrepi prestrukturiranja finančnih dolgov. Po drugi strani so se tudi pri dolžnikih – predvsem v turistični panogi, ki so do tedaj solidno poslovali – zamaknili načrti za refinanciranje obveznosti pri poslovnih bankah, saj so slednje prehodno ustavile vse tovrstne aktivnosti.

V letu 2020 je DUTB kljub zahtevnim okoliščinam sklenila več pomembnih poslov na področjih prodaje nepremičnin. Med njimi velja omeniti prodaje stanovanjsko-poslovnega kompleksa Koprska vrata, poslovnih stolpičev Dunajski kristali, kompleksa bivše tovarne Novoles, Pohorskih hotelov, zemljišča v Bolgariji in poslovno-stanovanjskega objekta v Beogradu. Prav tako je bil dosežen pomemben napredek na primerih prestrukturiranja in unovčevanja terjatev, kot so Thermana, Istrabenz Holding, MLM, Granit, Primorje in nekaterih primerih v tujini.

Izjava izvršnega vodstva ob izdaji letnega poročila DUTB za leto 2020: »Doseženi poslovni rezultati potrjujejo ustreznost poslovne strategije, smernic poslovanja, vodenja in izvedenih ukrepov, prav tako pa upravičenost projekta DUTB. Vsega tega ne bi mogli doseči brez predanih sodelavcev, ki vztrajno prispevajo svoja znanja, izkušnje in inovativnost za maksimiranje donosa za državo Slovenijo in v korist vseh deležnikov.«

Vir: dutb

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine