11.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Zvonko Černač: Tudi postopek uvoza rabljenih motornih vozil lahko uvrstimo med birokratske nesmisle

Ali namerava vlada poenostaviti, skrajšati in poceniti postopke pri uvozu rabljenih motornih vozil?

 

Poslanec SDS Zvonko Černač je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z zamudnimi, nesmiselnimi in dragimi birokratskimi postopki pri uvozu rabljenih motornih vozil.

Celotno poslanko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani, 

name se je obrnil podjetnik, ki se ukvarja z uvozom rabljenih motornih vozil. Opisal je postopek uvoza rabljenega vozila iz druge države članice EU, ki je glede na povedano birokratsko nesmiseln (veliko je podvajanja), zamuden in drag.

Po uvozu vozila je najprej potrebno pridobiti dokument oziroma opraviti postopek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja. Pri tem postopku naj bi šlo zgolj za prepis podatkov iz tujega prometnega dovoljenja, stal pa naj bi kar 97 evrov. Nato je potrebno pridobiti izjavo oziroma dokument o emisijski ustreznosti, ki je podlaga za odmero davka na motorna vozila (DMV). Tudi ta podatek se pridobi iz tujega prometnega dovoljenja. Pri oddaji napovedi za odmero DMV se Finančni upravi RS (FURS) priloži še račun in tuje prometno dovoljenje oziroma registracijski dokument. FURS pa nato potrebuje najmanj 30 dni, da izračuna oziroma odmeri DMV. V kolikor FURS meni, da vrednost rabljenega uvoženega vozila ni ustrezna, odmeri DMV glede na osnovo, ki jo določi sam. Tako trgovci z rabljenimi vozili ne morejo vedeti, koliko DMV bo odmerjeno in s tem koliko bo vozilo stalo, zato morajo čakati s prodajo, dokler FURS ne konča postopka odmere DMV. To pa ima za posledico kopičenje zalog vozil in s tem povezane nepotrebne stroške.

Po plačilu DMV je potrebno v organizaciji, ki se ukvarja s tehničnimi pregledi, pridobiti še potrdilo o skladnosti in šele nato se lahko opravi registracijo vozila. Opraviti se mora še tehnični pregled vozila, izda pa se tudi slovensko prometno dovoljenje, kar seveda vse stane.

Podjetnik, ki se ukvarja z uvozom rabljenih motornih vozil, je navedel tudi, da so »pravila igre« različna glede na velikost trgovca oziroma prodajalca vozil. Tako naj bi bili veliki trgovci v privilegiranem položaju glede na manjše trgovce, saj naj bi si lahko potrdila o skladnosti pisali sami, DMV pa naj bi si izračunali in plačali na podlagi samoobdavčitve, s čimer jim ni potrebno čakati na odločbo FURS o DMV in lahko začnejo prodajati vozilo takoj po njegovi pridobitvi oziroma uvozu.

V zvezi s tem sprašujem naslednje:

1. Zakaj je potrebno opraviti postopek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja ter emisijsko vrednost? Ali ne bi bilo bolj praktično, če bi FURS podatek o emisijski vrednosti preprosto pogledal oziroma pridobil iz tujega prometnega dovoljenja?
2. Zakaj traja kar 30 dni in še več, da FURS odmeri DMV? Kdaj bo FURS začel plačevati škodo, ki jo povzroča s tako dolgim trajanjem postopka odmere DMV?  
3. Kako konkretno oziroma na podlagi katerih orientacijskih vrednosti motornih vozil iz katerih katalogov za vrednotenje vozil FURS določi davčno osnovo, če meni, da davčna osnova iz predloženega računa ni ustrezna?
4. Ali namerava vlada poenostaviti, skrajšati in poceniti postopke pri uvozu rabljenih motornih vozil? Če da, kdaj in kako? Če ne, zakaj ne?
5. Ali držijo navedbe o privilegiranem položaju velikih trgovcev oziroma prodajalcev vozil glede na manjše trgovce?

Zadnje novice

Sorodne vsebine