12.2 C
Ljubljana
petek, 14 maja, 2021

Za področje ribištva na voljo devet milijonov evrov spodbud

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo tri javne razpise s področja ribištva. Za ukrepe produktivnih naložb v klasično akvakulturo, produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture je na voljo devet milijonov evrov nepovratnih sredstev.

“Cilj ukrepov je razvijanje konkurenčne, sodobne in trajnostne akvakulture v Sloveniji,” so sporočili z ministrstva, kjer bodo vloge potencialnih upravičencev sprejemali od 28. maja do porabe sredstev.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki opravlja tekoče posle, je ob tem pojasnil, da se v zadnjih letih pospešuje razvoj akvakulture, z novimi finančnimi spodbudami pa pričakuje nadaljevanje tega trenda.

Razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo je vreden štiri milijone evrov. Upravičenci bodo lahko pridobili nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Za razpis produktivnih naložb v okoljsko akvakulturo je namenjenih 2,1 milijona evrov. Namenjen je naložbam v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Upravičenci do podpore iz obeh javnih razpisov so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sodijo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture pa je vreden 2,8 milijona evrov. Upravičenci bodo nepovratna sredstva lahko prejeli za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Upravičenci po tem razpisu so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Najnižji znesek javne podpore pri vseh razpisih je 3500 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa milijon evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova posameznega ukrepa pridobi največ milijon evrov podpore, so še navedli na ministrstvu.

Zadnje novice

Sorodne vsebine