29.2 C
Ljubljana
sreda, 16 junija, 2021

Za mlade prevzemnike kmetij 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo četrti javni razpis v okviru pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete. Na voljo je 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, upravičenci pa so mladi kmetje, stari od 18 do 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost.

Kot so sporočili z ministrstva, je pogoj za izplačilo vseh sredstev izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Mladi kmet mora v poslovnem načrtu prikazati gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako mora navesti mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Pri sklopu A je podpora 45.000 evrov na upravičenca, za sredstva pa lahko kandidira mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, samostojni podjetnik posameznik in družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B je podpora 18.600 evrov na mladega kmeta, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih: prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Zainteresirani bodo vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja lahko vlagali od 19. novembra do 15. januarja 2019.

Zadnje novice

Sorodne vsebine