19.4 C
Ljubljana
ponedeljek, 8 avgusta, 2022

Vlada je sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2022–2026

Piše: C. R.

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2022–2026 (SOPR 2022–2026) je najpomembnejši programski in planski dokument na obrambnem področju, ki po prednostnem načelu razpoložljive obrambne vire usmerja v uravnotežen razvoj obrambnih zmogljivosti v srednjeročnem obdobju.

Pri postavljanju prednostnih nalog izhaja iz dolgoročnih ciljev in ravni ambicij Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035  (ReSDPROSV 2035), Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih od 2021 do 2026, sprejetih ciljev zmogljivosti Nata 2021 za Republiko Slovenijo in sodelovanja Republike Slovenije na področju Stalnega strukturnega sodelovanja EU na obrambnem področju (PESCO).

SOPR 2022–2026 je izrazito razvojno naravnan. Opredeljuje ter konkretizira najpomembnejše dejavnosti za vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših obrambnih zmogljivosti. Načrtuje bistven napredek v razvoju in modernizaciji prednostnih zmogljivosti ter preoblikovanje Slovenske vojske in obrambnega sistema.

SOPR 2022-2026 je podlaga za proračunsko načrtovanje in pripravo dokumentov poslovnega načrtovanja Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske. Z vključevanjem ciljev zmogljivosti Nata 2021 za Republiko Slovenijo in izvedbenega načrta PESCO zagotavlja povezavo med nacionalnim obrambnim planiranjem in obrambnim planiranjem v Natu in EU.

Predlog SOPR 2022-2026 je bil pripravljen na podlagi srednjeročne finančne projekcije, ki temelji na sprejetih spremembah proračuna za leto 2022 in na sprejetem proračunu za leto 2023 ter nominalnemu povečanju obrambnih izdatkov v obdobju od leta 2024 do 2026.

Obrambni izdatki se bodo v obdobju od leta 2022 do 2026 povprečju medletno povečali za okoli 72 milijonov EUR in bodo leta 2026 dosegli 983 milijonov EUR, kar je 485 milijonov več kot leta 2020. V srednjeročnem obdobju se bo delež obrambnih izdatkov v BDP postopno povečeval do 1,53 % v letu 2026.

Finančna sredstva za realizacijo programa v letih 2022 in 2023 so zagotovljena v okviru sprejetih proračunov.

Vir: Gov.si

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine