16.6 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

V SDS znamo prisluhniti mladim

Današnji dan je namenjen mladim. Generalna skupščina Združenih narodov je namreč decembra 1999 razglasila 12. avgust za mednarodni dan mladih, z namenom, da se pozornost usmeri na mlade in njihove probleme.

Od leta 2000 do danes se Mednarodni dan mladih kontinuirano obeležuje vsako leto in v ospredje postavlja vprašanja, ki zadevajo mlade ljudi ter opozarja na njihovo vlogo v družbi. Cilj današnjega dne je dvigniti zavest vseh prebivalcev Evrope in sveta o pomenu mladih in njihovi vlogi v družbi. Letos je vodilna tema izobraževanje.

Eden izmed večjih problemov, s katerim se danes mladi v Sloveniji soočajo, je visoka stopnja brezposelnosti, saj je bila ta med mladimi v Sloveniji (2018) za skoraj 4 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti. Prav tako imajo mladi nekoliko nižjo plačo od povprečne. Po podatkih SURS-a je ta leta 2017 znašala približno tri četrtine povprečne bruto mesečne plače vseh zaposlenih oseb v Sloveniji. Zaradi tega se mladi težje osamosvojijo in v želji po boljši kakovosti življenja stremijo k odhodu v tujino.

Med mladimi v Sloveniji vlada  pasivnost glede vključevanja v družbo in politiko, česar se v Slovenski demokratski stranki zavedamo. Pomen aktivnega vključevanja mladih v družbeno delovanje smo v naši stranki spoznali že ob samem ustanavljanju stranke, saj je bil že 31. oktobra 1989 oblikovan podmladek stranke, ki kot prva demokratična politična organizacija mladih v Sloveniji  prek svojih mestnih in občinskih odborov aktivno deluje še danes. SDM temelji na političnem programu SDS kot tudi na njenem lastnem programu, ki vključuje področja izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti in zdravstva, organiziranja mladih in mladinske politike, mednarodnega sodelovanja, kulture, športa, okoljevarstva, obrambe.

Slovenska demokratska stranka podpira svobodno in prostovoljno povezovanje in organiziranje mladih v družbi. Prepričani smo, da mora država zagotavljati sistemske in gmotne pogoje za delovanje mladih, za njihovo čim bolj uspešno vključevanje v vsa področja družbe. Na nacionalni ravni je pomembno prizadevanje mladih za enake možnosti na poti do izobrazbe, ki predstavlja enega izmed ključnih pogojev uspešnega vključevanja v družbo.

V Slovenski demokratski stranki razumemo, da je za mlade in na splošno zaposlitev najpomembnejši način zagotavljanja socialne varnosti. Brezposelne mlade je treba sistematično spodbujati in usposabljati za aktivnejše iskanje zaposlitve, delodajalce pa k pogumnejšemu zaposlovanju mladih. Finančna stabilnost mladim nudi možnost po življenju v lastnem stanovanju in ustvarjanju lastne družine. Zato podpiramo solidarnostno pomoč vsem tistim, ki si začasno ali trajno v določenem trenutku niso sposobni sami rešiti stanovanjskega problema (mlade družine, številčne družine, invalidi, upokojenci, ljudje z nizkimi dohodki).

Mednarodni dan mladih je dan, ko želimo proslaviti dosežke mladih v svetu in vzpodbuditi njihovo sodelovanje v družbi. Slediti moramo reku, da »na mladih svet stoji«, saj so mladi motor družbe, ki rodi številne spremembe v svetu.

V Slovenski demokratski stranki slišimo glas mladih, z njimi sooblikujemo ukrepe za njihov boljši položaj v družbi in se zavedamo pomena, ki ga imajo mladi v današnji globalni, tehnološko in informacijsko razvijajoči se družbi.

Čestitamo vsem mladim ob Mednarodnem dnevu mladih.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine