13 C
Ljubljana
nedelja, 26 septembra, 2021

Tomaž Lisec: Posavci želimo svojo pokrajino

Pripravljavci nove pokrajinske zakonodaje so pri izhodiščih upoštevali mestne občine kot centre novih pokrajin, pri čemer je prišlo do nesmiselnega predloga, ki v pokrajino Dolenjsko umešča zelo zanimiv spekter občin.

 

Poslanec Tomaž Lisec je na ministra za javno upravo Rudija Medveda naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s statusom mestne občine.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani gospod minister Rudi Medved,

Zakon o lokalni samoupravi v 16. členu določa, da se lahko občini dodeli status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Izjemoma lahko pridobi status mestne občine mesto iz zgodovinskih razlogov. Na mestno občino država lahko prenese opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.

V Sloveniji imata trenutno dve občini status mestne občine, a ne dosegata zakonskega praga 20.000 prebivalcev. Na drugi strani je kar nekaj občin, ki imajo preko 20.000 prebivalcev, verjetno pa izpolnjujejo tudi druge pogoje (zaposlenost, geografsko, gospodarsko in kulturno središče ter zgodovinski razlogi) za status mestne občine. Nekatere imajo tudi status upravnih središč oziroma imajo v njih sedeže državnih institucij z različnih področij.

V Posavju sta kar dve takšni občini, in sicer Krško in Brežice, ki vsaj v tolikšni meri kot nekaj mestnih občin izpolnjujejo vse pogoje za status mestne občine. Pripravljavci nove pokrajinske zakonodaje so pri izhodiščih upoštevali mestne občine kot centre novih pokrajin. In zato je prišlo do nesmiselnega predloga, ki v pokrajino Dolenjsko umešča zelo zanimiv spekter občin. Pripravljavci pokrajinske zakonodaje pri svojih izhodiščih za središča novih pokrajin žal niso upoštevali niti kriterija velikosti občin po številu prebivalcev oziroma po velikosti občin niti trenutnega delovanja oziroma povezovanja posameznih občin na mnogih področjih.

Glede na navedeno vas sprašujem naslednje:

1. Ali vse sedanje mestne občine izpolnjujejo zakonsko veljavne pogoje za status mestne občine?

2. Katere ostale občine izpolnjujejo zakonsko veljavne pogoje za dodelitev statusa mestne občine?

3. Ste pripravljeni dodeliti Krškemu ali Brežicam status mestne občine in tako glede na izhodišča priprave pokrajinske zakonodaje Posavje priznati kot samostojno pokrajino, kar je sicer predvidevala pokrajinska zakonodaja iz leta 2008? Ker smo se v Posavju že vsaj deset let na podlagi razdelitve v statistične in razvojne regije tako na politični ravni (poslanci, župani, občinski sveti) kot tudi na gospodarski, upravni, zdravstveni in na mnogih drugih ravneh/področjih v okviru uspešnega sodelovanja pripravljali in delovali tako, kot da pokrajina Posavja že deluje. Zato želimo še več vsebine in več sredstev v našo regijo oziroma pokrajino.

Zadnje novice

Sorodne vsebine