15.9 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Tomaž Lisec: Nevladne organizacije imajo preveliko moč pri ustavljanju večjih razvojnih projektov

Vlada Republike Slovenije naj v okviru svojih pristojnosti preuči in pripravi ustrezne spremembe zakonov in podzakonskih aktov, da pri realizaciji in izvedbi razvojnih projektov večjega pomena ne bi prihajalo do zlorab pravnih institutov procesne narave s strani nevladnih organizacij.

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov. Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani, name so se obrnili predstavniki nekaj institucij z območja Posavja s predlogom pobude Vladi Republike Slovenije za spremembo zakonodaje, ki po njihovem mnenju omogoča nevladnim organizacijam preveliko moč pri ustavljanju projektov, kot je npr. HE Mokrice. Nedavno je predsednik vlade Marjan Šarec obljubil tudi načelno podporo izgradnji NEK2. Predstavniki omenjenih institucij želijo, da se priprava in sprejem nove zakonodaje pospešita. 

Njihova pobuda temelji na podlagi, da ne bi nasprotovali civilnim iniciativam v teh postopkih (naša zakonodaja temelji na t.i. Aarhuški konvenciji, ki civilnim iniciativam omogoča troje: (1) možnost informiranosti o predlogih projektov poseganja v okolje, (2) sodelovanje pri njihovem sprejemanju in (3) pravna sredstva, če  posegu v prostor nasprotujejo), bi pa nujno morali rešiti dva problema, in sicer da vlada ne preseka z zakonsko možnostjo instituta prevlade ene javne koristi nad drugo ter da podjetje – investitor nima ustreznih možnosti ugovorov zoper ugovore civilne družbe. Ob tem jih zanima, katero zakonodajo bi bilo potrebno spremeniti, še zlasti na področjih okolja in prostora.

V zvezi z navedenim na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo, da v okviru svojih pristojnosti preuči in pripravi ustrezne spremembe zakonov in podzakonskih aktov, da pri realizaciji in izvedbi razvojnih projektov večjega pomena ne bi prihajalo do zlorab pravnih institutov procesne narave s strani nevladnih organizacij.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine