10 C
Ljubljana
sreda, 14 aprila, 2021

Tomaž Lisec: Na kakšen način ministrstvo spremlja potrebe po kadrih in znanjih, ki jih bo gospodarstvo potrebovalo v prihodnje?

Ali ima ministrstvo za izobraževanje kakršnokoli strategijo izobraževanja kadrov za potrebe slovenske družbe v naslednjem desetletju? Če da, kakšna je ta strategija? Če ne, zakaj ne?

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s položajem strokovnega in poklicnega izobraževanja, Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

V medijih smo lahko prebrali, da ste se ob letošnji objavi rezultatov splošne in poklicne mature obregnili v vse večje število dijakov, ki so opravljali poklicno maturo na zahtevnejši ravni (opravijo peti predmet mature) ter na vpis teh dijakov na fakultete. Domnevno zato, ker je tako lažje zbirati točke kot z opravljanjem splošne mature, ki jo opravljajo dijaki, vpisani v gimnazije.

Ministrstvo naj bi fakultetam in visokim šolam posredovalo okrožnico, v kateri jih pozivate naj upoštevajo zakonska določila pri vpisovanju bodočih študentov, torej katere dijake s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom lahko vpisujejo v svoje študijske programe in na tak način nekoliko zaustavili trend povečanja kroga dijakov, ki opravljajo poklicno maturo z opravljanjem petega predmeta. NAKVISU pa ste posredovali navodilo, da naj preverja programe in vpisne pogoje za posamezne programe visokošolskih zavodov. 

Po mojem mnenju je to napačen pristop, ki verjetno ne bo obrodil nobenih rezultatov, kajti višina financiranja visokih šol in fakultet je odvisna od števila vpisanih (prihajajo  vse manjše generacije), nadzor glede tega pa je zaradi avtonomije univerze tako rekoč nikakršen.  

Glede na zgoraj navedeno me zanima: 

1.    Kaj ste želeli sporočiti s tema dokumentoma? Ali je to samo zastraševanje dijakov poklicnih matur ter višjih šol in fakultet?

2.    Kaj boste storili v primeru, da se visokošolski zavodi ne bodo zmenili za okrožnico (v tem letu se tako ali tako ne morejo) in kako boste ukrepali zoper NAKVIS,  v kolikor ne bo upošteval vaših navodil?

3.    Ali menite, da ste s tema dokumentoma posegli v avtonomijo univerz? 

4.    Kako ministrstvo izvaja nadzor (ali ga sploh) nad poslovanjem visokih šol in fakultet, predvsem kar zadeva porabo denarja? 

5.    Ali ima ministrstvo kakršnokoli strategijo izobraževanja kadrov za potrebe slovenske družbe v naslednjem desetletju? Če da, kakšna je ta strategija? Če ne, zakaj ne?

6.    Kako oz. na kakšen način ministrstvo spremlja potrebe gospodarstva po kadrih in znanjih, ki jih bo gospodarstvo potrebovalo v prihodnjih letih?

7.    Kakšen delež strokovnega in poklicnega izobraževanja v sekundarnem izobraževanju želite doseči do konca svojega mandata?      

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine