17 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Tomaž Lisec: Državni sekretar Prijon zlorablja svoj položaj za favoriziranje arhitekturne stroke proti gradbeni

Kako bo minister za okolje in prostor ukrepal zaradi očitnih političnih, strokovnih in osebnih preferenc zoper državnega sekretarja Aleša Prijona, ker očitno kot arhitekt, bivši predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in tudi osebno lastnik arhitekturnega biroja favorizira le svojo stroko?

Poslanec Tomaž Lisec je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s favoriziranjem arhitekturne stroke. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

V medijih smo lahko prebrali, da ste 20. junija 2019 izdali navodilo upravnim enotam, v katerih sta odredili, da so lahko vodje projektov le arhitekti, ne pa več tudi gradbeni inženirji. Ob taki odločitvi je ogrožen obstoj številnih podjetij z zaposlenimi gradbenimi inženirji, pri čemer pa bodo imeli arhitekti veliko finančno korist zaradi povečanega povpraševanja po njihovih storitvah.
»Po nobeni ustaljeni praksi po ZGO-1 (zakon o graditvi objektov) in ne po GZ (gradbeni zakon), pri katerem ustaljene prakse sploh še ni, kot vodja projektov ne nastopa zgolj pooblaščeni arhitekt. Ustaljena praksa je bila, da smo lahko bili vodje projektov za stavbe tako pooblaščeni inženirji gradbeništva kot tudi pooblaščeni arhitekti,« so v zvezi s tem opozorili pri Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (DGIT). V svojem pismu predsedniku vlade Marjanu Šarcu in vam, ministru za okolje in prostor, so opozorili, da so se gradbeni inženirji znašli v nezavidljivem položaju, saj kot pojasnjujejo, glede na to, da zakon ni bil spremenjen, ne morejo sprožiti ustavnega spora. Lahko za vsak posamezen primer sprožijo upravni spor, a to jim ne bo povrnilo izgubljenega položaja. V DGIT opozarjajo še na eno neskladnost: vsi pooblaščeni inženirji, ki so postali nadzorni inženirji, so bili pri Inženirski zbornici Slovenije izbrisani iz imenika pooblaščenih inženirjev. Takšnih je več kot tisoč, pri IZS pa so jih mimo zakonodaje poimenovali kar kot nadzorne inženirje. Zdaj ti ne morejo opravljati svojega poklica oziroma dejavnosti, kar je pod vprašaj postavilo njihovo eksistenco, in v pismu zahtevajo, da se jim vrne naziv pooblaščenega inženirja. Tako so številni veliki gradbeni projekti zastali ali pa so morali zamenjati gradbene inženirje kot vodje projektov z arhitekti.
Po navedbah nekaterih medijev je sporno navodilo nastalo na pobudo državnega sekretarja Aleša Prijona, ki je bil do prihoda na MOP predsednik zbornice arhitektov, ZAPS in tudi lastnik arhitekturnega biroja PRIMA. Vse kaže, da je sedanjo funkcijo zlorabil za favoriziranje arhitekturne stroke proti gradbeni.
Zanima me:

1. Na podlagi katerih zakonskih in podzakonskih aktov je prišlo do navodila upravnim enotam?

2. Na podlagi katerih strokovnih argumentov je prišlo do navodila upravnim enotam?

3. Kako boste ukrepali zaradi očitnih političnih, strokovnih in osebnih preferenc zoper državnega sekretarja, ker očitno kot arhitekt, bivši predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in tudi osebno lastnik arhitekturnega biroja favorizira le svojo stroko?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine