19.4 C
Ljubljana
ponedeljek, 8 avgusta, 2022

Težave z odpadki bodo rešene z novim zakonom o varstvu okolja

Piše: L. B.

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) prinaša nove rešitve, s katerimi se urejajo največji problemi na področju varstva okolja, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki.

Gospodarska zbornica Slovenije je že opozorila na neodgovorno ravnanje z odpadno embalažo. Trenutni sistem ne dosega okolijskih ciljev, odgovorna podjetja pa ne izvajajo obveznosti odvoza. Na skladiščih izvajalcev javnih služb (IJS), po ocenah Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG), je ostalo neprevzete 30 % zbrane komunalne odpadne embalaže. Zaradi tega je bila država iz proračuna primorana finančno intervenirati. Nakopičena embalaža lahko predstavlja veliko okoljsko nevarnost, zaradi požarov in drugih posledic pa tudi nevarnost človeku.

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so pripravili novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), da se problem uredi na okoljsko varen način, tako kot to zahtevajo evropske direktive, predvsem pa pošteno z vidika »povzročitelj plača«.

Za vsak masni tok odpadkov bo zakon določil zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Ti bodo nato predelali odpadke, ki so nastali kot posledica dajanja proizvodov na trg. V tem primeru ne bo možnosti za neodgovorno ravnanje, saj bo ta organizacija samostojno odgovorna za določen masni tok.

Namen zakona je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Cilji novega zakona so zlasti:

  • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
  • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
  • trajnostna raba naravnih virov,
  • zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
  • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
  • povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
  • opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se:

  • spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, uresničevanju obnovljive rasti in pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo,
  • spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in
  • plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov.

Določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi s preprečevanjem ali zmanjševanjem nastajanja odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo in za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti EU.

Prav v tem tednu na MOP potekajo intenzivni pogovori z relevantnimi deležniki, s katerimi urejajo zadnje podrobnosti, preden bo zakon poslan na vlado.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine