10.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 14 junija, 2021

Suzana Lep Šimenko: Ministrstvo za okolje in prostor ni učinkovito pri ohranjanju čiste pitne vode

Kaj bo Vlada RS naredila, da se bo stanje pitne vode na treh kritičnih območjih, to je v Dravski, Savinjski in Murski kotlini, izboljšalo?

Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z revizijskim poročilo RS glede ohranjanja pitne vode. Pisno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Ravno v dneh, ko se na veliko promovira pitje vode iz pipe, je Računsko sodišče izdalo poročilo o revidiranju Ministrstva za okolje in prostor RS glede učinkovitosti dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode v letih 2016 in 2017. Podalo je mnenje, da je bilo ministrstvo le delno učinkovito pri dolgoročnem ohranjanju virov.

Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je bilo stanje voda za 3 od 21 podzemnih vodnih teles ocenjeno kot slabo, gre za Dravsko, Mursko in Savinjsko kotlino. Slabo kemijsko stanje vode je bilo ocenjeno zaradi previsoke vsebnosti nitratov v vodi, za Dravsko kotlino pa tudi zaradi prevelike vsebnosti atrazina, ki je od leta 2002 pri nas prepovedan. Ugotovili so, da je bilo v letu 2015 od 59 črpališč pitne vode kar na 9 mestih presežena mejna vrednost vsebnosti nitrata, atrazina, desetil-atrazina, metolaklora ter bromicila glede na Uredbo o stanju podzemnih voda in Pravilnika o pitni vodi. Izpostavljen je tudi pomanjkljiv monitoring, saj z njim zaradi človekove dejavnosti ni mogoče zajeti vseh snovi, ki lahko obremenjujejo vode.

Glede na zgoraj navedeno Vlado RS sprašujem:
1. Zakaj se o preseženih mejnih vrednostih nitratov in atrazina ni obveščalo prebivalcev, ki pijejo vodo iz teh črpališč?
2. Na katerih 9 od 59 črpališč Dravske kotline so bile presežene mejne vrednosti nitrata, atrazina, desetil-atrazina, metolaklora ter bromicila glede na Uredbo o stanju podzemnih voda in Pravilnik o pitni vodi?
3. Kako je mogoče, da je v podzemnih vodah prisoten pesticid atrazin, ki je od leta 2002 prepovedan? Zakaj Ministrstvo za okolje in prostor ni raziskalo vzrokov, zaradi katerih je atrazin v vodi še vedno prisoten?
4. Kako ocenjujete ravnanje Ministrstva za okolje in prostor RS glede ohranjanja čiste pitne vode?
5. Kaj bo Vlada RS naredila, da se bo stanje pitne vode na treh kritičnih območjih (Dravska, Savinjska in Murska kotlina) izboljšalo?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine