16.1 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Suzana Lep Šimenko: Kdaj namerava vlada zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo prepotrebnih domov za ostarele?

Letošnjega julija je na prosto mesto v domu za ostarele čakalo skoraj 10.000 ljudi, ki bi dom nujno potrebovali, evidentiranih prošenj za namestitev v dom pa je bilo več kot 24.000.

 

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z revizijo računskega sodišča glede uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Računsko sodišče RS je nedavno izvedlo revizijo uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva za obdobje od januarja 2007 do 30. junija 2018 ter ugotovilo, da Vlada in ministrstvi za delo in zdravje pri tem niso bili uspešni. Ocenili so, da je stanje socialne oskrbe kritično, zlasti ob dejstvu, da je trend staranja prebivalstva v porastu, kar pomeni, da se bo stanje v prihodnje lahko še poslabšalo.

Vlada in ministrstvi za delo in zdravje niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem, ki jih potrebujejo. Prav tako niso zagotovili enake obravnave upravičencev, sistema zagotavljanja dolgotrajne oskrbe pa še vedno nimamo.

Storitev socialnega varstva je v letu 2016 prejemalo manj kot 9 % od skoraj 400.000 upravičencev, 1,7 % upravičencev je v čakalni vrsti za sprejem v domove za starejše, za 89 % upravičencev pa država ni imela podatka o tem ali in koliko pomoči bi dejansko potrebovali. Ti odstotki so skrb vzbujajoči in glede na več letno neuspešno dogovarjanje med ministrstvi me resnično skrbi, kdaj in ali se bo to področje uredilo.

Zanima me:
1. Kako namerava Vlada RS to področje celostno urediti in kdaj?
2. Ali in kdaj namerava Vlada RS zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo prepotrebnih domov za ostarele? Podatki iz meseca julija 2019 namreč kažejo, da na prosto mesto v domu za ostarele čaka skoraj 10.000 ljudi, ki bi dom nujno potrebovali, evidentiranih prošenj za namestitev v dom pa je že več kot 24.000.
3. Kako je lahko cena za uro pomoči v domu za starejše v povprečju 17-krat nižja od ure pomoči na domu? Kaj nameravate narediti, da zmanjšate to razmerje?
4. Kaj nameravate storiti glede uskladitve cen oskrbe v domovih za starejše? Trenutno so cene oskrbe zelo različne, prihaja tudi do 30 % razhajanj v cenah.
5. Kdaj lahko pričakujemo sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe starejših?

Zadnje novice

Sorodne vsebine