-1.1 C
Ljubljana
torek, 25 januarja, 2022

Skupina NLB v devetih mesecih s 158 milijonov evrov čistega dobička

Skupina NLB je v devetih mesecih letos ustvarila 158,3 milijona evrov čistega dobička, kar je za 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. “Skupina nadaljuje s trendom dobičkonosnega poslovanja. Dobiček so ustvarile tudi vse hčerinske banke in k rezultatu skupine pred davki prispevale 42 odstotkov,” so zapisali v NLB.

“Dobiček po davku je nižji kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi manjšega sproščanja oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja v primerjavi z devetimi meseci lani. V prvem četrtletju 2017 je namreč prišlo do sproščanja skupinskih rezervacij v višini 21 milijonov evrov, kar je imelo močan pozitiven vpliv na dobiček v devetih mesecih lanskega leta,” so pojasnili v banki.

Rezultati NLB Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami so po njihovih navedbah odraz stabilnih čistih obrestnih prihodkov, na katere je ugodno vplivala rast bruto kreditov v višini dveh odstotkov glede na konec leta 2017 na področju ključnih dejavnosti, zlasti na strateških tujih trgih in v segmentu poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji.

Čisti skupni prihodki iz poslovanja so v devetih mesecih dosegli 369 milijonov evrov in so se v primerljivem obdobju povečali za en odstotek. Višji so bili zaradi višjih čistih obrestnih prihodkov v višini dveh odstotkov in neto prihodkov iz naslova provizij in opravnin, ki so bili višji za štiri odstotke.

Nadaljnje izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja se je odrazilo tudi v dodatnem zmanjšanju obsega slabih posojil, ki se je od konca lanskega leta znižal za 138 milijonov evrov. Delež slabih posojil se je tako zmanjšal na 7,6 odstotka, medtem ko je delež nedonosnih izpostavljenosti padel na 5,3 odstotka.

Konec tretjega četrtletja letos je količnik kapitala (CET1 in količnik skupnega kapitala) za skupino dosegel 16,9 odstotka, in sicer po izplačilu dividend v višini 271 milijonov evrov ter vključitvi rezultata za prvo polletje v višini 109 milijonov evrov. “To je visoko nad regulatornimi zahtevami,” so poudarili.

Bilančna vsota skupine se je v primerjalnem obdobju povečala za šest odstotkov na 12,78 milijarde evrov. Bruto krediti strankam so upadli za dva odstotka, depoziti stranka pa povečali za šest odstotkov. Konec septembra je kazalec LTD, razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja, dosegel 69,1 odstotka. V primerjavi s koncem leta 2017 se je znižal za 1,7 odstotne točke, in sicer zaradi rastočega, a še vedno zmernega povpraševanja po posojilih, in višjih depozitov.

V NLB so po uspešno zaključenem postopku privatizacije večinskega deleža banke zagotovili, da je to podlaga za krepitev prihodnjega poslovanja, razvoja in rasti banke in skupine. “Skupina bo še naprej delovala preudarno in odgovorno ter zasledovala srednjeročne strateške in finančne cilje,” so izpostavili.

Iz medletnega poročila izhaja še, da se je tržni delež NLB Skladov povečal z 29 na 31,5 odstotka, skupna sredstva v upravljanju so konec septembra znašala 1,286 milijarde evrov.

NLB kljub izvedeni delni privatizaciji še vedno posluje pod določenimi bremeni iz naslova tega, ker Slovenija ni pravočasno uresničila prodajne zaveze, ki jo je dala Evropski komisiji. Tako je v zraku lastniška usoda NLB Vite, ki je v devetih mesecih obračunala za 57,85 milijona evrov kosmate zavarovalne premije ali 9,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Tržni delež zavarovalnice, brez upoštevanja pokojninskih družb, je znašal 14,8 odstotka, kar NLB Vito uvršča na tretje mesto med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami v Sloveniji.

Z rezultati skupine NLB se je danes seznanil nadzorni svet banke, ki je ob tem potrdil načrt skupine za prihodnje leto.

Nadzorniki pa so se danes seznanili tudi z odstopno izjavo članic Simone Kozjek in Vide Šeme Hočevar. “Članici sta podali odstopno izjavo skladno s statutom, ki sledi zavezam na področju korporativnega upravljanja, ki jih je Slovenija letos podala Evropski komisiji,” so pojasnili ter zagotovili, da bo nadzorni svet tudi po izteku njunega odpovednega roka delo nadaljeval s polnimi pooblastili.

Zadnje novice

Sorodne vsebine