17 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Škandalozno: križniški red še zdaj ne more do svoje cerkve – Jankovićeva MOL in Festival Ljubljana mu noče izročiti ključev!

Več kot četrt stoletja trajajoči postopek denacionalizacije v primeru ljubljanskih Križank se očitno noče končati. Celo nekateri mainstream mediji so namreč opazili, da križniški red ne more priti do cerkve, ki je sicer del kompleksa Križank in je bila vrnjena redovni skupnosti.

 

Kot je znano, je ministrstvo za kulturo spomladi lani vrnilo cerkev prvotnemu lastniku. Vendar pa sta se dosedanja »lastnika« oz. upravitelja cerkve – to sta Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana – na odločitev pritožila in sprožila upravni spor, ki pa se ni končal v njuno korist. Upravno sodišče je 20. marca letos potrdilo odločitev ministrstva, odločba je tako postala pravnomočna. Od 9. maja dalje je sodba upravnega sodišča tudi izvršljiva, 19. septembra pa so križniki vpisani tudi kot lastniki v zemljiški knjigi.

Toda de facto se ni spremenilo ničesar, saj se je Mestna občina Ljubljana očitno odločila ignorirati odločbo in križnikom noče izročiti cerkve. No, vmes sta MOL in Festival Ljubljana vložila tudi predlog za dopustitev revizije v zvezi s sodbo upravnega sodišča, seveda v upanju, da bodo morda vrhovni sodniki »pametni« in bodo razveljavili odločbo, ki vrača sakralni objekt v prvotno rabo. Do takrat ključi cerkve ostajajo v rokah Festivala Ljubljana, poroča Dnevnik.

No, največja ironija vsega pa je, da Festival Ljubljana omenjene cerkve ne uporablja več, dosedanje prireditve, ki so se izvajale v cerkvi, pa je selil na druge lokacije. Menda zato, ker je želijo, da bi križniški red vplival na program zavoda. A tu se tragikomika šele začne: MOL in Festival Ljubljana namreč izpodbijata vrnitev cerkve z izgovorom, da križniški red sploh ne obstaja oziroma nima statusa verske skupnosti, na kar je v izjavi za Dnevnik opozoril prior križniškega reda pater Janko Štampar, ki sicer deluje v župniji Velika Nedelja. S tem seveda išče izgovore, da protizakonito zadržuje cerkev v posesti.

Očitno je takšno ignoriranje načel pravne države možno samo v Sloveniji, kjer se nasledniki komunističnega režima vzorno posnemajo svoje »očete«, ki so bili znani po tem, da so bili nad ustavo, če je bilo treba. Pri vsem tem ima očitno vidno vlogo tudi Zoran Janković, ki je že nekajkrat dokazal, da mu vladavina prava »dol visi«. Zato je vprašanje, ali bo tudi tožba proti MOL in Festivalu Ljubljana sploh pomagala …

 

Popravek in odgovor:

Zahteva za objavo popravka po 26. in 27. členu Zakona o medijih

Spoštovani,

pišemo vam po pooblastilu naše stranke, Festivala Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.

V članku z naslovom »Škandalozno: križniški red še zdaj ne more do svoje cerkve – Jankovićeva MOL in Festival Ljubljana mu noče izročiti ključev!«, avtorja G. B., ki je bil dne 29. 10. 2018 objavljen na spletnem portalu www.demokracija.si[1], je med drugim zapisana naslednja vsebina:

»/…/križniški red še zdaj ne more do svoje cerkve – Jankovićeva MOL in Festival Ljubljana mu noče izročiti ključev«,

»/…/saj se je Mestna občina Ljubljana očitno odločila ignorirati odločbo in križnikom noče izročiti cerkve«,

»Cerkev v Križankah je uradno že v lasti križniškega reda, vendar jo Mestna občina Ljubljana protipravno zadržuje v svojih rokah«,

in

»MOL in Festival Ljubljana namreč izpodbijata vrnitev cerkve z izgovorom, da križniški red sploh ne obstaja oziroma nima statusa verske skupnosti…«

Zapisano besedilo je zavajajoče in grobo posega v pravice naše stranke. Zgoraj citirane izjave so neresnične, kar ima za posledico neobjektivno poročanje in zavajanje javnosti. Predmetni način poročanja ima za posledico grob poseg v pravice naše stranke, zlasti v pravico do časti in dobrega imena. Predmetne trditve terjajo prikaz drugih dejstev in okoliščin, zato v skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih (v nadaljevanju: »Zmed«) zahtevamo objavo naslednjega popravka v celoti:

»Ne drži, da sta se Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana odločila, da cerkve ne bosta predala denacionalizacijskem upravičencu. Navedeno dokazuje že samo dejstvo, da Festival Ljubljana od pravnomočne odločitve cerkve več ne uporablja, tako da le-ta čaka na prevzem s strani denacionalizacijskega upravičenca. Postopki za prevzem cerkve so ustaljeni in znani, zato ni jasno, zakaj jih denacionalizacijski upravičen ne izkoristi.

 

Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana sta dolžna s premoženjem občine ravnati transparentno in zakonito, zato sta dolžna ugovarjati zoper ugotovljene nezakonitosti. Iz navedenega razloga je v ugovoru zoper sklep o vpisu lastninske pravice zgolj navedeno, da sodišče ni ugotovilo, ali je denacionalizacijski upravičenec sploh lahko imetnik lastninske pravice, saj Križniški red ni vpisan v register cerkva, prav tako pa sodišče ni obrazložilo, ali je bilo izdano potrdilo o pravni osebnosti. Gre za pravna dejstva, ki jih mora presojati zemljiškoknjižno sodišče in ne druga sodišča ali celo upravni organi, kot to napačno trdi Križniški red.«

Zahtevamo, da odgovorni urednik zaradi grobega posega v osebnostne pravice naše stranke objavi predmetni popravek v taki obliki in na takem mestu, da bo imela njegova objava enako vrednost kot obvestilo, na katerega se popravek nanaša, pri čemer mora biti popravek objavljen brez sprememb in dopolnitev in v roku, kot ga določa 2. odst. 27. člena ZMed. Ob navedenem odgovornega urednika pozivamo, da nas na podlagi 8. odst. 27. člena Zmed v roku 24 ur po prejemu tega popravka obvesti, kdaj bo popravek objavljen, oziroma da zavrača objavo.

V primeru, da bo odgovorni urednik zavrnili objavo popravka, zaradi zaščite pravic in interesov naše stranke zahtevamo, da svojo odločitev pisno obrazloži (9. odst. 27. člena Zmed).

 

Lepo pozdravljeni,

Odvetniška pisarna

Miro Senica in odvetniki, d.o.o.

Uroš Čop, partner in odvetnik

Zadnje novice

Sorodne vsebine