7.7 C
Ljubljana
nedelja, 9 maja, 2021

Prihodnji teden v parlamentu: V prazničnem tednu med drugim razprave o omejitvah v lekarniški dejavnosti in financiranju zasebnih šol

Praznično obarvan teden se bo tako začel tudi v parlamentu, saj bodo v ponedeljek s slavnostno sejo DZ počastili prihajajoči dan državnosti.

Bolj vsebinska bo druga polovica tedna, ko se bodo delovna telesa spopadla z nekaterimi odmevnimi predlogi zakonov, pred Knovsom pa bo spregovoril minister za obrambo Karl Erjavec.

Po praznikih o zapisu znakovnega jezika v ustavo

Ustavna komisija DZ se bo v sredo spopadla s predlogom vlade, da se na ustavni ravni uporabnikom slovenskega znakovnega jezika, ki jim je ta jezik materin, avtohton, zagotovi uveljavljanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov. Vlada v ta namen namreč predlaga dopolnitev ustave s slovenskim znakovnim jezikom v 62.a členu.

Ob tem sta poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti že opozorila, da ustava tema manjšinama na narodnostno mešanih območjih zagotavlja uporabo svojih jezikov, tako bi morali po njunem predlog ustrezno dopolniti in v ustavo zapisati tudi madžarski in italijanski znakovni jezik za ta območja.

Möderndorfer predlaga odpravo prepovedi vertikalnih povezav v lekarniški dejavnosti

V sredo bodo na odboru za zdravstvo obravnavali predlog sprememb zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga predlaga Jani Möderndorfer iz SMC, pod predlog pa se je podpisal še njegov poslanski kolega Branislav Rajić.

Predlog med drugim predvideva ukinitev prepovedi vertikalnih povezav med veledrogeristi in lekarnami, ki jo je DZ na predlog vlade uzakonil decembra 2016 po številnih postopkovnih težavah. Möderndorfer je že tedaj izražal svoje nestrinjanje. V poslanski skupini Levica pa z dopolnilom predlagajo ureditev, po kateri se omejitev ne bi uporabljala za javne lekarniške zavode, ki bi torej lahko od spodaj navzgor ustanovili grosista. Njihov argument za to je, da naj bi javni zavodi delovali neprofitno, obstoječi pa se ne bi privatizirali.

Predlagatelj želi s predlogom tudi odpraviti po njegovem neenakopraven položaj izdelovalcev galenskih zdravil v razmerju do drugih proizvajalcev istovrstnih zdravil. Po zakonu je izdelava teh zdravil omejena na pogoj, da na trgu ni industrijskega zdravila z enakimi učinki, regulirana pa na 50.000 pakiranj na leto. V Levici temu nasprotujejo, saj menijo, da bi se s tem sprostila masovna proizvodnja galenskih zdravil, čeprav je njen namen, da zapolnjuje vrzel med izdelanimi in magistralnimi zdravili.

O financiranju zasebnih šol še vedno različna stališča

Odbor za izobraževanje bo v sredo obravnaval predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol. Državni zbor je ta teden po splošni razpravi s 44 glasovi za in 29 proti sklenil, da je primeren za drugo obravnavo. Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je prepričan, da novela ustrezno rešuje odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014.

Po predlogu novele se bo financiranje javnih programov v zasebnih osnovnih šolah znižalo. Država bi sicer obvezni del javnega programa financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Ravno zaradi tega noveli nasprotujejo v SDS in NSi, kjer opozarjajo, da je novela v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča. Pomisleke o ustavnosti novele imajo tudi v SMC. V LMŠ in DeSUS so se o rešitvah še pripravljeni pogovarjati, v SD in SAB so za trenutno rešitev.

Na Knovsu tokrat Erjavec

V petek bo svoja zaslišanja v preiskavi prisluškovalne afere v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško opravila komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Tokrat bodo opravili pogovore z nekdanjim generalnim sekretarjem ministrstva za zunanje zadeve Tomažem Kunstljem, nekdanjim ministrom za zunanje zadeve iz mandata 2008 – 2011 Samuelom Žbogarjem, nekdanjo vodjo kabineta ministra za zunanje zadeve Vlasto Vivod in nekdanjim ministrom za zunanje zadeve iz prejšnjega mandata Karlom Erjavcem.

Erjavec je ta teden prestal interpelacijo, ki jo je proti njemu kot aktualnemu obrambnemu ministru vložila SDS.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 24. 6.

20.00 slavnostna seja DZ v počastitev dneva državnosti

SREDA, 26. 6.

11.00 seja ustavne komisije DZ na kateri bodo obravnavali predlog za začetek postopka za dopolnitev 2. poglavja Ustave RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=778CB216774BC202C125841200341A15

13.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C3E164A08E94429BC12584200024E212

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe zakona o lekarniški dejavnosti https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C2073DF12CC3CCE2C12584170024B184

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o dopolnitvah zakona o letalstvu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F39ADD642D56782FC1258416004C5D68

17.00 nujna seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali novele zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o gimnazijah https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=EF614F0F00DA42D7C1258420002A5165

ČETRTEK, 27. 6.

10.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A94F335C42A3B0A7C1258418003C4FC9

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev ter letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F19A0844E0BD5D26C125841600398B59

12.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D0945CA73BA8BA7EC12584170033A67A

16.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o dopolnitvah zakona o skupnosti študentov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8B3592F36E8DD036C12584120039EAF4

PETEK, 28. 6.

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9119D3D04EBE163FC1258419002E9603

13.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo opravili pogovore z nekdanjim generalnim sekretarjem ministrstva za zunanje zadeve Tomažem Kunstljem, nekdanjim ministrom za zunanje zadeve Samuelom Žbogarjem (2008-2011) (ob 14. uri), nekdanjo vodjo kabineta ministra za zunanje zadeve Vlasto Vivod (ob 15. uri) in nekdanjim ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem (2012-2018) (ob 16. uri) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=AE3871477AC85564C12583FA004AB9C5

Zadnje novice

Sorodne vsebine