11.4 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Predstavitev kandidatke Katje Čanžar za državnozborske volitve

Kandidatka Katja Čanžar se v prepletu stremenja k napredku občine, razpisnih priložnostih in študijskih obveznosti, zadnja leta poklicno in raziskovalno največ ukvarja s turizmom, ki postaja eden od najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev na svetu. Turistične storitve so pomembne steber brežiškega gospodarstva, še posebej zaradi močne zastopanosti, pomena in tradicije v kmetijstvu, ki skupaj s turističnim sektorjem predstavljata trajnostno priložnost razvoja naše destinacije.

Kmetijstvo, ki številnim družinam predstavlja osnovni vir preživetja, še številnejšim pa pomembno dopolnitev osnovnega vira preživetja, je po besedah Čanžarjeve skupaj z naravnimi danostmi za zdraviliški in športni turizem pomemben gradnik brežiške ponudbe.

Programska izhodišča:

1. ZDRAVSTVO

o Odpraviti finančno podhranjenost in zagotoviti razvoj programov ter nove investicije v Splošno bolnišnico Brežice in Zdravstveni dom Brežice.
o Uvajanje spodbud za nadgradnjo preventivnih in presejalnih zdravstvenih programov s ciljem izboljšanja zdravja občanov.

 

2. KMETIJSTVO = osnova zelenega in trajnostnega turizma:

o Poenostavitev postopkov/debirokratizacija.
o Ureditev namakanja.
o Oroševalni sistem kot zaščita pred spomladansko pozebo.
o Ukrepi agromelioracij.
o Intenzivnejši promocijski ukrepi: kupujmo in jejmo kakovostno – domače.

 

3. GOSPODARSTVO

o Obrtne in poslovne cone so instrument regionalnega gospodarskega razvoja.
o Revitalizacija projekta Gospodarsko središče Feniks, ki bo namenjeno gospodarskim dejavnostim in razvoju civilnega dela letališča – vsaj realizacija sprejetih sklepov z dne 2.3.2016.

 

4. ŠPORTNI TURIZEM

o Z izgradnjo HE Brežice je posavski prostor pridobil nove možnosti oblikovanja dodatne ponudbe v turizmu.
o Dostopni Vodni center Brežice je priložnost za razvoj športnega turizma.

 

5. ŠOLSTVO

o Štiriletni program zdravstvene nege in triletni program bolničarja na ETRŠ.
o Uvedba dualnega sistema izobraževanja (kombinacija teorije in prakse) z namenom lažjega prehoda na trg dela.
o Sprememba sistema izobraževanja z namenom doseganja večje usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

 

6. MLADI

o Ukrepi na področju šolstva.
o Opustitev programov aktivne politike zaposlovanja, ki ne prinašajo rezultatov.
o Decentraliziranost državnih institucij – priložnost zaposlovanja izobraženih mladih .
o Mladim družinam pomagati pri reševanju prvega stanovanjskega problema in sicer pri najemu kredita znižanje glavnice kredita za 20% ob rojstvu vsakega otroka.

 

7. STAREJŠI

o OB beleži visok indeks staranja (140 /117).
o Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe – kakovostna oskrba na domu = razvojni izziv Slovenije.
o Pomanjkanje in predragi domovi upokojencev:
– novi, dostopnejši domovi;
– preverjanje normativov in standardov ter znižanje cene oskrbnega dne.
o Slovenija beleži najnižjo aktivnost med starejšimi (55–64) v EU. Prepoznana je potreba po programih za starejše: Starejši za starejše, Sopotnik, Večgeneracijski center Posavje – Brežice, Proračun OB 2018: sredstva za poskusno uvajanje javnega mestnega potniškega prometa, rekreacija na podeželju, … → Več nacionalno koordiniranih in financiranih programov.

 

8. POVIŠATI UČINKOVITOST ČRPANJA EU SREDSTEV

o Podatkovni portal Evropske komisije, kjer so na voljo podatki o financiranju in dosežkih kohezijske politike za obdobje 2014–2020 po državah, kažejo nevzpodbudno mesto Slovenije (http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm). Za Slovenijo zgolj Malta in Ciper.

 

Posebnosti v času kampanje – pisarna @zate

o Za vsa vprašanja in predloge občank in občanov bo kandidatka dosegljiva vsako sredo v mesec maju med 16. in 18. uro.
o Informiranje in svetovanje podpornikov kandidatke:
– Dražen Levojević, uni. dipl. prav.: Splošno pravno svetovanje in informiranje o delovno pravnih razmerjih (sreda, 16.5.2018 ob 17. uri)
– Milena Strašek, dr. med., spec. internist: Zdravstveno svetovanje (sreda, 9. in 23.5.2018 ob 17. uri).

Zadnje novice

Sorodne vsebine