17.9 C
Ljubljana
nedelja, 9 maja, 2021

Patricija Šulin: Slovenija mora postati aktiven sooblikovalec in ne le sledilec predlogom EU

Pomembno je, da EU zagotavlja perspektivo mlajšim generacijam ter podjetjem usmerjenim v prihodnost, saj je EU zaradi njih uspešnejša na svetovni ravni. Evropska poslanka Patricija Šulin se je odzvala vabilu na posvet Društva za razvoj slovenskega podeželja in Državnega sveta Republike Slovenije z naslovom »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«.

Program »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)« predstavlja orodje pri spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih skupnosti, lokalnemu prebivalstvu pa omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za dosego ciljev. V Sloveniji je tako na voljo kar 96,5 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za izvajanje ukrepov. Se pa lokalne skupnosti soočajo z dolgotrajnimi postopki obdelave vlog, nejasnimi navodili in drugimi birokratskimi ovirami.

Na posvetu, katerega namen je bil pridobiti od pristojnih institucij poročilo o dejanskem stanju in predvidenih ukrepih, s katerimi bi olajšali izvajanje lokalnih projektov in pospešili črpanje evropskih sredstev v sedanjem programskem obdobju, je evropska poslanka Patricija Šulin nastopila s panelom »Kaj prinaša večletni finančni okvir EU po letu 2020 za Slovenijo?«

Evropska poslanka je uvodoma povedala, da je ena pomembnejših tematik Evropskega parlamenta, Komisije in Evropskega sveta vprašanje prihodnjega večletnega finančnega okvira Evropske unije po letu 2020 oziroma določitve celotnega zneska ter zneskov po posameznih področjih dejavnosti, ki jih Evropska unija v določenem letu lahko porabi pri prevzemanju pravno zavezujočih obveznosti. »Naslednji večletni finančni okvir mora EU omogočiti izhod iz krize,« je dejala Šulinova in dodala, da z evropskimi sredstvi uresničujemo skupne evropske cilje, dobro delujoča EU pa prinaša korist vsem članicam.

Patricija Šulin je poudarila, da so sredstva za kmetijsko in kohezijsko politiko izjemnega pomena za Slovenijo. »EU mora še naprej podpirati skupno kmetijsko in ribiško politiko ter kohezijsko politiko. Slovenija mora pri oblikovanju teh politik postati aktiven sooblikovalec in ne le sledilec predlogom EU,« je bila jasna evropska poslanka, ki je dodala, da je pomembno, da EU zagotavlja perspektivo mlajšim generacijam ter podjetjem usmerjenim v prihodnost, saj je EU zaradi njih uspešnejša na svetovni ravni.

»EU še posebej potrebuje lastna proračunska sredstva, večletni finančni okvir pa je potreben zaradi poenostavitve sprejetja letnega proračuna EU, zagotovitve proračunske discipline ter predvidljivosti finančnih sredstev EU. Kohezijska politika pa bi morala po letu 2020 ostati glavna naložbena politika EU, okrepiti se mora tudi teritorialno sodelovanje znotraj Slovenije, z čezmejno komponento,« je še dodala Šulinova, ki zagovarja sprejetje končnega dogovora o večletnem finančnem okviru po letu 2020 še v tem mandatu, da se zagotovi stabilnost, predvidljivost in zaupanje državljanov.

Na posvetu so sodelovali tudi predstavniki pristojnih ministrstev in Društev, posvet pa sta povezovala Dušan Strnad, župan Ivančne Gorice in državni svetnik, ter Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine