7.7 C
Ljubljana
nedelja, 9 maja, 2021

Odslej v prehranski verigi več z zakonom določenih nedovoljenih ravnanj

V prehranski verigi se z današnjim dnem začenja uporabljati širši nabor nepoštenih ravnanj, novela zakona o kmetijstvu jih skupno navaja 23, v primeru katerih se pogodba med deležniki šteje za nično. Pogodbe med deležniki morajo biti po novem pisne, na novo je definirana pravna domneva znatne tržne moči.

Pogodbe med deležniki v verigi s hrano morajo biti po novem pisne in morajo vsebovati ceno, okvirno količino blaga, trajanje pogodbe, podrobnosti o plačilnih rokih, način dobave blaga ter pravila, ki se uporabljajo v primeru višje sile. Pisne pogodbe so obvezne za tiste pogodbene stranke, ki presežejo 15.000 evrov vrednosti prodaje med dvema subjektoma v enem letu.

Kot nedovoljena ravnanja so med drugim določena povračila za uvrstitev, ohranitev ali širjenje asortimaja oz. izdelkov, povračilo za postavitev izdelkov na police na prodajnih mestih, zaračunavanje promocije blaga, povračilo stroškov za sklenitev pogodbe, vračilo dostavljenih, a neprodanih izdelkov in tudi izdelkov, ki jim je potekel rok uporabnosti, plačilo blaga, ki ni bilo prodano v času trajanja akcije, po nabavnih akcijskih cenah, zahteva po ekskluzivnosti prodaje posameznega blaga ter določanje nesorazmernih ali nepoštenih pogodbenih kazni.

Razširjen nabor nedovoljenih ravnanj je razburil trgovce, ki so se na ustavno sodišče obrnili za oceno ustavnosti tega dela zakona, dali so tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja teh določb. Ustavno sodišče o tem še ni odločilo.

Pravna domneva znatne tržne moči izhaja iz velikosti podjetja na nabavni strani, postavljena je pri 25 milijonov evrov letnega prometa v Sloveniji.

Spremenila se je tudi višina glob za prekrške, ki je po novem vezana na delež letnega prometa podjetja, ustvarjenega v Sloveniji ter višina globe za odgovorno osebo. Globe so določene v višini od 0 do 0,25 odstotka letnega prometa v Sloveniji za gospodarske subjekte in za odgovorne osebe v višini od 5000 evrov do 10.000 evrov.

Nadzor nad izvajanjem nedovoljenih ravnaj, zapisanih v zakonu, bo v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje omejevanja konkurence, opravljala agencija za varstvo konkurence. Agencija, ki ostaja prekrškovni organ, izvaja preiskave in vodi postopke.

Zadnje novice

Sorodne vsebine