11.1 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Občino Selnica ob Dravi bo vodila dr. Vlasta Krmelj

V občini Selnica ob Dravi je na lokalnih volitvah 2018 v boju za župansko mesto zmagala kandidatka SDS dr. Vlasta Krmelj, ki je prejela 64,16% oddanih glasov.

Dr. Vlasta Krmelj je bila pred izvolitvijo za županjo članica Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi in dolgoletna direktorica Energetske agencije za Podravje. Z družino živi na Fali. Je mama dveh otrok, študenta in dijakinje. Osnovno šolo je obiskovala v Selnici ob Dravi, nato pa šolanje nadaljevala na Srednji pedagoški šoli v Mariboru. Leta 1993 je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Na isti fakulteti je leta 1997 magistrirala in leta 2000 tudi doktorirala. Ker je bila občina v slabem stanju je pripravila program s katerim želi Selnico ob Dravi popeljati na uspešno razvojno pot. Za kandidaturo se je tudi odločila, ker želi, da Občina Selnica ob Dravi postane razvojno naravnana občina, ki bo skrbela za vse generacije in vse občane, ne glede na oddaljenost od središča občine. Na podlagi njenega dobrega dela v občinskem svetu in na podlagi dobrega programa, so ji občani in občanke Selnica ob Dravi zaupali vodenje občine. S tem je postala prva županja na krmilu občine Selnica ob Dravi.

Usmeritve za časa županovanja:

DOGRADITEV IN PRENOVA TELOVADNICE
EKOLOŠKI IN ENERGETSKO UČINKOVIT VRTEC. Celovita obnova vrtca v Selnici.
IZGRADNJA PLOČNIKA ob glavni cesti
USTANOVITEV SLUŽBE ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV RAZVOJNIH SKLADOV.
AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVJA: MANJ ZDRAVIL ZA STAREJŠE IN MANJ DIGITALNIH OBREMENITEV ZA MLADE. Organizirali bomo promocijske programe zdravja in dodatne preventivne preglede starejših s ciljem zmanjšanja prekomerne uporabe zdravil. Promovirali bomo zdrav način odraščanja otrok in sobivanja z naravo ter organizirali dejavnosti otrok, kjer se bodo lahko razbremenili negativnih učinkov digitalnih naprav
LOKALNA PRIDELAVA IN PRODAJA HRANE. Izvajali bomo projekte za spodbujanje lokalno pridelane hrane in prodaje v našem lokalnem okolju ter sosednjih občinah. Prodaja bo potekala na tržnici ali preko sistema dostave na dom, ki že uspešno poteka v Zadruga Dobrina, Zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o.. Za naše kraje je to osnova gospodarskega razvoja, za občane pa pomeni boljšo dostopnost sveže in zdrave hrane, ki ni prepotovala več sto kilometrov.
MLADIM DRUŽINAM PRIJAZNA OBČINA. Mladim družinam bomo znižali višino komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za gradnjo ter obnovo objektov.
MANJ SPOROV Z OBČANI IN MANJ STROŠKOV Z ODVETNIKI.
DRUŠTVA SO ZLATO ZA OHRANJANJE SOCIALNEGA ŽIVLJENJA V OBČINI. Društva so zelo pomembna za socialni razvoj vseh predelov naše občine. V preteklih letih so se znižala finančna sredstva, ki jih občinski proračun zagotavlja za delovanje društev. To bomo v prihodnjih letih popravili in vsem društvom zagotovili dodatna sredstva.
VODENJE OBČINE V SODELOVANJU Z OBČANI.
DOBRA KOMUNIKACIJA JE TEMELJ NAPREDKA. Osnova za dobro komuniciranje so kvalitetne internetne povezave, ki jih moramo prioritetno urediti, in doseči pokritost s signalom v vseh predelih občine. Vzpostavili bomo sistem rednega informiranja občanov preko aktivnega družbenega omrežja in posodobljenega občinskega časopisa ter informativnih centrov v Gradišču na Kozjaku in Duhu na Ostrem vrhu. Imeli bomo dneve odprtih vrat občinske uprave, kjer bodo občani dobili vse informacije na enem mestu in v kratkem času.
KVALITETNA PITNA VODA ZA VSE OBČANE.
PRIPRAVA PROSTORSKIH POGOJEV ZA GRADNJO STANOVANJ. V občini primanjkuje stanovanj. Zato bomo pospešili komunalno urejanje zemljišč in tako pospešili novogradnje.
UREDITEV VODOTOKOV IN OBRAMBA PRED PLAZOVI.
PONUDBA OB JABOLČNI POTI. Ob Jabolčni poti bomo uredili lepo oblikovane stalne stojnice, v katerih bodo lahko pridelovalci prodajali lokalne dobrote. Skupaj s ponudniki bomo pripravili predstavitveno zloženko in vabilo na obisk Jabolčne poti. Reklamni material bomo delili v sosednjih občinah in širše po Sloveniji.
KOLESARSKE in POHODNE POTI. Kolesarsko pot bomo podaljšali do Maribora – po levem bregu Reke Drave. Uredili bomo tudi pohodne poti do Duha, Gradišča in Spodnjega Slemena. Poti bodo označene in pripravili bomo zemljevid teh poti. Na njem bodo označene tudi vse naravne in kulturne znamenitosti ter ponudba v naši občini.

Novo izvoljena županja se je za zaupan mandat zahvalila vsem volivkam in volivcem preko socialnega omrežja Facebook in takoj pričela z delom kot županja. Pod njenim vodstvom bo občina postala servis občanov kakor tudi gonilo gospodarskega razvoja, ki ga bodo občutili vsi prebivalci občine Selnica ob Dravi.

Zadnje novice

Sorodne vsebine