20.7 C
Ljubljana
nedelja, 1 avgusta, 2021

Ministrstvo za infrastrukturo izdalo energetsko dovoljenje za projekt JEK2

Piše: L. B.

Danes, 19. julija, je ministrstvo za infrastrukturo na podlagi sprejete Dolgoročne podnebne strategije Slovenije ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izdalo energetsko dovoljenje za projekt JEK2. Odločitve o projektu JEK2 bodo pomembno prispevale za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične Slovenije.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec izpostavlja, da gre za eno najpomembnejših odločitev, ki bo pomembno vplivala na blaginjo in okolje, v katerem bodo živele prihodnje generacije. »Zastavili smo si jasen cilj, da do leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost Slovenije. Tako Nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN) kot Podnebna strategija jedrsko energijo prepoznavata kot pomemben del rešitve, saj jedrska energija v sobivanju z obnovljivimi viri energije ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti in hkrati robustnosti elektroenergetskega sistema«.

Energetsko dovoljenje za JEK2 je pomembno, saj omogoča začetek široke javne razprave o nadaljnji vključenosti jedrske energije v elektroenergetskem prehodu in z njim povezanih izzivih, je povedal minister. Izpostavlja tudi pomen dosega družbenega konsenza ob vprašanju, ali želimo čisto, zeleno energijo.

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije Energetsko dovoljenje za JEK2 vidi kot pomemben mejnik na poti k sklepu o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki lahko z dodatnimi jedrskimi proizvodnimi zmogljivostmi ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti, razpoložljivosti in cenovni ugodnosti. »Doslej opravljene študije upravičenosti projekta kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo izvedljiv in koristen projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme in omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda,« poudarja Novšak.

Minister je na novinarski konferenci izdajo energetskega dovoljenja predstavil v sklopu skupne evropske vizije brezogljične družbe ter svežnja ukrepov »Pripravljeni na 55« (Fit for 55), s katerim se Evropska unija zavezuje do leta 2030 zmanjšati izpust toplogrednih plinov za vsaj 55 % in doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine