25.2 C
Ljubljana
nedelja, 20 junija, 2021

Mag. Karmen Furman: Nevladne organizacije so leta 2018 prejele 333,15 milijonov evrov proračunskega denarja

Ali ministrstvo, pristojno za nevladne organizacije, kontrolira porabo denarja in če da, na kakšen način se kontrolira poraba dodeljenih sredstev (projekti, obdobje, …) in ali se kontrolira tudi izpolnjevanje ciljev po posameznih projektih oziroma vsebina izvajanja posameznih projektov ter na kakšen način?

Poslanka SDS mag. Karmen Furman je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

V medijih je bilo zaslediti, da je v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij v obdobju 2019 – 2023. Predviden znesek za omenjeno obdobje znaša 5.726.000 evrov. Piše še, da je namen javnega razpisa krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, za njihov organizacijski razvoj in izvajanje javnih storitev.

Znan je tudi podatek, da so nevladne organizacije v letu 2003 prejele 166,76 milijonov evrov javnih sredstev, leta 2018 pa skoraj enkrat več, in sicer 333,15 milijonov evrov. Na spletni strani krovne organizacije CNVOS lahko preberemo, da so od tega nevladne organizacije 311,41 milijonov evrov prejele od neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine, javne agencije in zavodi), 21,74 milijonov evrov pa s strani Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). 68,14 odstotkov vseh javnih sredstev so prejele nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, proračunska javna sredstva pa je v letu 2018 uspelo pridobiti 15.691 nevladnim organizacijam. 

Glede na to, da je CNVOS zmagal na zgoraj omenjenem razpisu že vse od leta 2007, me zanima:

1.    Kakšni so kriteriji na Javnem razpisu za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij v obdobju 2019 – 2023 in kakšni so bili kriteriji v predhodnih razpisih?

2.    Ali ministrstvo kontrolira porabo denarja in če da, na kakšen način se kontrolira poraba dodeljenih sredstev (projekti, obdobje, …)? 

3.    Ali se kontrolira tudi izpolnjevanje ciljev po posameznih projektih oziroma vsebina izvajanja posameznih projektov ter na kakšen način?

4.    Kakšni so ukrepi, v kolikor nevladne organizacije ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skladu z razpisnimi pogoji oziroma cilji ter kakšni so ukrepi v primeru kršitev zakonodaje?

5.    Kakšno je vaše stališče v zvezi s sistemskim financiranjem nevladnih organizacij?

6.    Kakšno je vaše stališče do priporočila revizorja, da »je potrebno v razpisu postaviti le manjše število ključnih strateških ciljev ter mreži omogočiti več manevrskega prostora, da si sama zastavi nekatere cilje, kazalnike učinkov in kazalnike rezultata, nato pa redno (npr. na vsake dve leti) ovrednotiti njihove dosežke za uporabnike (outcomes)in širše družbene vplive (impacts). To bi prispevalo tudi k administrativni razbremenitvi izvajalcev JR.«? 

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine