7.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

Mag. Karmen Furman: Kateri so konkretni učinki pilotnih projektov v okviru 74,5 milijonov evrov za socialno oskrbo?

Časovnica ministrstva za zdravje za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi to področje sistemsko uredil, je jasna in znana, a žal se tudi pod sedanjo vlado krepko zamuja.

Spomnimo. V mesecu septembru 2019 je Računsko sodišče objavilo revizijo v zvezi z zagotavljanja sistema dostopnosti storitev socialnega varstva. Iz objavljenega poročila je razvidno, da sistem socialne oskrbe v naši državi sploh ne deluje. Vlada in pristojni ministrstvi v desetih letih, ki jih revizija zajema, niso sprejeli prav nobenega ukrepa za izboljšanje stanja in dosegljivosti storitev socialne oskrbe tistim, ki pomoč potrebujejo.

Kljub vse večjemu povpraševanju po prostih mestih v domovih za starejše država vse od leta 2007 ni zgradila niti enega javnega doma za starejše. Trenutno v celotni državi ni mogoče dobiti prav nobene proste postelje, pa čeprav je bilo v mesecu septembru 2019 za sprejem v domove za starejše aktualnih že 11.446 prošenj. A kljub rekordnemu proračunu za letu 2020 je vlada za izgradnjo domov namenila zgolj 5 milijonov evrov. Časovnica ministrstva za zdravje za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi to področje sistemsko uredil, je jasna in znana, a žal se tudi pod sedanjo vlado krepko zamuja.

Poslanka mag. Karmen Furman je na Vlado Republike Slovenije naslovila več poslanskih vprašanj v zvezi s pilotnimi projekti, za katere je Računsko sodišče opravilo revizijo. »Obstoječi sistem socialne oskrbe se tako sesuva pred našimi očmi. Povpraševanje po domski oskrbi glede na skupnostne oblike med starostniki je trenutno vsaj 3-krat večje pa vendar se je vlada odločila za spodbujanje skupnostne oskrbe, pri tem pa za različne študije in projekte za testiranje novega zakona, ki ga vlada vse do danes sploh ni predložila v javno obravnavo, namenila kar 74,5 milijonov evrov,« je opozorila poslanka SDS.

V poslanskih vprašanjih je izpostavila naslednje pilotne projekte in njihove vrednosti:

• »Vzpostavitev projektne enote za deinstitucionalizacijo« v predvideni višini 1.020.286,21 evrov,

• »Razvoj pilotnih IKT projektov – podporne tehnologije in ambientalne intelegence za podaljšanje samostojnega življenja« v predvideni višini 1.882.000 evrov,

• »Gradnja oziroma pridobitev enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in kratkotrajnih namestitev za starejše« v predvideni višini 21.521.500 evrov

• »Izvedba deinstitucionalizacije Dom na Krasu« v predvideni višini 2.571.463,05 evrov,

• »Izvedba deinstitucionalizacije Dom na Krasu –investicijski del« v predvideni višini 9.215.940,80 evrov, »Izvedba deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem« v predvideni višini 4.775.574,25 evrov,

• »Izvedba deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem – investicijski del« v predvideni višini 11.729.379,20 evrov,

• »Modernizacija mobilnih enot za podporo organizacijam, ki delujejo na področju oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju« v predvideni višini 600.000 evrov,

•  »Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«« v predvideni višini 2.450.000 evrov,

• »Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje« v predvideni višini 350.000 evrov,

• »Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitev ranljivih skupin« v predvideni višini 350.000 evrov,

• »Skupnostni center Nova Gorica« v predvideni višini 350.000 evrov.

Za vsak posamezen pilotni projekt mag. Karmen Furman zanima:

1. Ali se projekt že izvaja in kako dolgo je predvideno izvajanje projekta?

2. Kakšna je vsebina projekta?

3. Katere konkretne aktivnosti se izvajajo v okviru tega projekta?

4. Kateri cilji na področju zagotavljanja dolgotrajne oskrbe se bodo z izvedbo projekta realizirali?

5. Kaj se bo z izvedbo predmetnega projekta izboljšalo na področju izvajanja in zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe?

6. Kakšna oblika storitev socialnega varstva se bo s tem projektom izvajala?

7. Kdo izvaja projekt in ali ste ter koliko ljudi ste zaposlili za njegovo izvedbo?

8. Koliko ljudi, ki potrebujejo določeno storitev v okviru socialnega varstva, se bo s tem projektom zajelo in bodo dobili ustrezno pomoč?

9. Ali se bodo storitve na področju dolgotrajne oskrbe, ki se s tem projektom zasledujejo, izvajale tudi po izvedbi projekta?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine