7.4 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Karmen Furman: V Sloveniji prihaja do zlorabe socialnih transferjev s strani tujcev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča

Poslanka SDS mag. Karmen Furman je na današnji novinarski konferenci spregovorila o zahtevi za sklic skupne nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v zvezi s problematiko zlorabe socialnih transferjev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča.

»Že več let se v medijih in nasploh v širši javnosti opozarja na problematiko prijave stalnih in začasnih prebivališč predvsem tujcev, ki so fiktivna, kar je nezakonito samo po sebi, dodatno pa lahko takšna dejanja pomenijo oškodovanje državnega proračuna, saj se na prijave prebivališč vežejo tudi pravice do socialnih transferjev,« je uvodoma dejala poslanka in spomnila na enega od odmevnejših primerov v zadnjem času, in sicer, ko je bilo v Šentilju na istem naslovu prijavljenih kar 547 oseb, lastnika pa sta vsaki osebi za prijavo računala 100 eur.

»Ob spremembi zakonodaje pred dvema letoma je bilo rečeno, da se bodo takšne anomalije sistemsko odpravile, a je iz prakse žal razvidno, da problemi ostajajo. Iz posredovanih podatkov vlade z dne 9. 5. 2019 kot odgovor na pisno poslansko vprašanje je namreč razvidno, da se je število delovnih dovoljenj za stalno prebivanje tujcev v dobrem letu povečalo za 52 odstotek; da je v primerjavi z lanskim letom v prvih treh mesecih letošnjega leta prišlo kar do 58 % povišanja izdanih dovoljenj za začasno in stalno prebivanje tujcev, pri čemer po oceni približno tretjina teh tujcev odide v druge države oziroma ne prebivajo na območju Republike Slovenije, vendar pri nas kljub temu uživajo pravice do socialnih transferjev in pravico do zdravstvenega zavarovanja,« je povedala poslanka in nadaljevala, da se po preteku leta ali dveh tem osebam na prijavljenem prebivališču na podlagi pravice do združitve z družino pridružijo še zakonci, ki so prav tako upravičeni do različnih socialnih transferjev kot je denarna socialna pomoč, otroški dodatek, brezplačni vrtec, štipendije, itd…

»Zneski prejetih socialnih transferjev tujcem in njihovim družinam so se tako v zadnjih štirih letih izrazito povišali, in sicer na nekaterih območjih centrov za socialno delo tudi za več kot 50%, največ pa na območju centra za socialno delo Spodnje Podravje, in sicer kar za 67%,« je povedala poslanka mag. Karmen Furman.

Po njenih besedah navedene številke izkazujejo trend povišanja tujih prosilcev za socialne transferje. »To dejstvo pa daje jasen signal, da je ob takšni rasti upravičencev mogoče v prihodnosti pričakovati tudi večje število poskusov zlorab fiktivnih prebivališč s strani tujcev tudi z namenom pridobitve pravice do socialnih transferjev,« je poudarila poslanka.

Ker po njenem mnenju pri nas na tem področju še vedno ostaja sistemski problem, je bilo v okviru redne majske seje Državnega zbora ministrici za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, kakor tudi ministru za notranje zadeve postavljeno ustno poslansko vprašanje za dodatna pojasnila, kakšne ukrepe in kdaj nameravata pristojni ministrstvi pripraviti, da se takšne zlorabe v praksi ne bodo več dogajale. »Ker odgovora glede priprave konkretnih ukrepov vlade oziroma obeh pristojnih ministrstev nismo prejeli, je bil podan tudi predlog, da se na naslednji seji državnega zbora opravi širša razprava za sprejem potrebnih ukrepov, ki pa je bil s strani koalicijskih poslancev žal zavrnjen,« je spomnila poslanka.
Ob tem je izpostavila, da v zvezi s to problematiko in integracijo tujcev v lokalno okolje vlado dlje časa opozarja tudi Državni svet. »Ker menimo, da je resnično nujno potrebno, da se zadeve na tem področju sistemsko uredijo, in sicer tudi po zgledu dobrih praks nekaterih drugih držav Evropske unije, ki se prav tako srečujejo s tovrstno problematiko, smo v Slovenski demokratski stranki pripravili zahtevo za sklic skupne nujne seje obeh pristojnih odborov, v okviru katere predlagamo, da odbora na skupni seji o tej problematiki opravita širšo razpravo in sprejmejo sklepe,« je povedala poslanka.
Sklepi, ki jih predlagamo v sprejem po opravljeni razpravi, pa so:

1. da se v celoti realizirajo sklepi Državnega sveta RS z dne 16. 5. 2018 glede odprtih vprašanj integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;

2. da se predlagajo spremembe zakonodaje, ki bodo kot pogoj za celotno denarno socialno pomoč tujcem določale uporabno osnovno znanje slovenskega jezika;

3. da se predlagajo oziroma sprejmejo površinski standardi za prijavo prebivališča v posamezni stanovanjski enoti, pod katerimi upravna enota po uradni dolžnosti preveri prijavo bivališča;

4. da se preučijo učinkovite prakse iz držav EU za odkrivanje fiktivnih prijav prebivališč in o tem obvesti odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo;

5. da se predlagajo oziroma sprejmejo takšni ukrepi, da bodo lahko pristojne upravne enote pridobile informacije o tem, kateri izmed tujcev je prenehal obiskovati osnovno ali srednjo šolo ali ne izpolnjuje šolskih obveznosti;

6. da se sprejmejo ukrepi, na podlagi katerih bodo evidence prejemnikov socialnih transferjev za tujce na vpogled tudi upravnim enotam v postopku preverjanja prijavljenih prebivališč.

»Ker v Slovenski demokratski stranki menimo, da bi sprejeti ukrepi, če že ne odpravili, pa te zlorabe v praksi vsaj bistveno zmanjšali, upamo, da bosta pristojna odbora predlagane sklepe tudi sprejela,« je zaključila poslanka.

Tonski posnetek novinarske konference je na voljo na povezavi: https://soundcloud.com/sds-764150874/zlorabe-socialnih-transferjev-s-strani-tujcev-na-podlagi-fiktivno-prijavljenega-prebivalisca

Zadnje novice

Sorodne vsebine