9 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

Jelka Godec: Bolniških odsotnosti je vsako leto več, novega pravilnika o poklicnih boleznih pa še vedno ni

Z ustreznimi ukrepi na področju zdravja in varstva pri delu bi zmanjšati število dni bolniške odsotnosti z dela, ki že več let naraščajo.

Poslanka Jelka Godec je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z zdravjem na delovnem mestu. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (v nadaljevanju: Resolucija) je v poglavju 6.1.5  Zdravje na delovnem mestu zapisano, da je zdrava delovna populacija temelj ekonomskega razvoja v Sloveniji.

SIovenija je v primerjavi z državami OECD tudi bistveno nad povprečjem števila bolniških odsotnosti z dela (2013: Slovenija 11,6; OECD 9). Takšni spremenjeni, pogosto tudi zaostreni pogoji dela zahtevajo drugačne pristope pri zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu, z ustreznimi ukrepi na področju zdravja in varstva pri delu pa bi zmanjšali tudi število dni bolniške odsotnosti z dela.

Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo v letu 2018 zaradi bolniške odsotnosti delovno aktivnih oseb skupaj izgubljenih 14.780.930 koledarskih dni, kar je 1.457.961 dni več kot v letu 2017. Delodajalci pa opozarjajo, da naj bi v letu 2019 beležili še dodatno povečanje bolniške odsotnosti.

Zanima me:
1. Ali je Ministrstvo za zdravje opravilo celovito analizo izvajanja dejavnosti medicine dela, vključno z njenim financiranjem, in ali so bili oblikovani predlogi za spremembe ter izvedba sprememb na tem področju?
2. Kdaj je bil sprejet nov spremenjen Pravilnik o poklicnih boleznih in kje je objavljen (rok glede na zapis v Resoluciji je leto 2016)?
3. Ali je bil vzpostavljen spletni portal za izmenjavo informacij in dobrih praks na področju promocije zdravja na delovnem mestu – informacijska točka (rok glede na zapis v Resoluciji je leto 2018)?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine