11.4 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Izteka se javna obravnava zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju z odpadno embalažo

Z današnjim dnem se izteka javna obravnava osnutka zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Predlog zakona predvideva, da bo država stroške odvoza embalaže začasno prevzela sama, nato pa sredstva izterjala od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki niso opravile svojega dela.

Z zakonom želi ministrstvo zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravljavcih nekaterih pokopališč, ni bila prevzeta na predpisan način in ni bilo zagotovljeno predpisano ravnanje s temi odpadki.

“Danes lahko rečem, da je država zatajila, zatajil je nacionalni sistem za zbiranje nacionalne embalaže,” je prejšnji teden poudaril minister za okolje in prostor Jure Leben. “Slovenija se trenutno utaplja v odpadkih,” je dejal ob obisku ljubljanskega regijskega centra za ravnanje z odpadki.

Ministrstvo je sicer zaradi resnosti situacije – nakopičena odpadna embalaža predstavlja veliko tveganje za okolje, zdravje in varnost – javno obravnavo osnutka zakona skrajšalo na 14 dni. Zakon naj bi DZ obravnaval po nujnem postopku, sprejet naj bi bil na decembrski seji. Če bo časovnica držala, bi lahko odpadno embalažo in odpadne sveče na podlagi interventnega zakona začeli odvažati v začetku februarja.

Ker pa je situacija pri komunalah kritična, jim je ministrstvo na pomoč priskočilo tudi s predlogom spremembe uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki jo je vlada potrdila v četrtek. S to naj bi začasno rešili stanje pri izvajalcih javne službe, ki zaradi velikih količin ne zmorejo ustrezno skladiščiti odpadkov.

S spremembo se izvajalcem javne službe zbiranja omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Te stroške bo država sofinancirala v višini največ 120 evrov na tono oddane odpadne embalaže.

Glede na podatke inšpekcije je na lokacijah izvajalcev javne službe 9060 ton komunalne odpadne embalaže. Glede na podatke lahko do konca tega leta pričakujemo skupno količino komunalne odpadne embalaže 30.000 ton. Prav tako je že nakopičenih več kot 950 ton odpadnih sveč.

Zadnje novice

Sorodne vsebine