4.5 C
Ljubljana
sobota, 17 aprila, 2021

Gradbena dela za preureditev nedokomčanih prostorov UKC Ljubljana v polnem teku

Gradbena preureditev nedokončanega dela diagnostično-terapevtskega servisa v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana za potrebe novih postelj za bolnike s covidom-19 je v polnem teku. Prvo nadstropje, v katerem bo prostora za okoli 50 dodatnih postelj, bo predvidoma končano konec tedna. Skupna vrednost naložbe je 2,9 milijona evrov z DDV.

Vodstvo UKC Ljubljana se je odločilo, da bo zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet zaradi velikega števila bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, izkoristilo prostore nedokončanega dela diagnostično-terapevtskega servisa. S tem bodo pridobili okoli 150 dodatnih postelj.

Pogodbo v vrednosti 2,38 milijona evrov oz. 2,9 milijona evra z DDV so s celjskim podjetjem Remont so podpisali minulo sredo. Postopek je potekal s pogajanji brez predhodne objave, skladno z zakonom o javnem naročanju.

Kot so pojasnili v kliničnem centru, je bila na podlagi primerljivih projektov začetna skupna vrednost javnega naročila 2,46 milijona evrov. Po pogajanjih s podjetjema Remont in Makro5 Gradnje so naročilo oddali ugodnejšemu ponudniku. To je bilo podjetje Remont, ki je na pogajanjih preko aplikacije eJN znižal prvotno ponudbo v vrednosti 2,9 milijona evrov.

Rok za izvedbo del v prvem nadstropju, velikem okoli 1800 kvadratnih metrov, je največ 10 koledarskih dni od sklenitve pogodbe in 21 koledarskih dni za drugo nadstropje. To je veliko okoli 3000 kvadratnih metrov, prostora pa ima za 100 postelj.

“Če bo delovni proces na klinikah to zahteval, bo izvajalec dela izvajal tudi v nočnem in popoldanskem času ter ob sobotah in nedeljah, ne da bi za to zahteval dodatno plačilo,” je razvidno iz pogodbe, ki jo je UKC objavil na svoji spletni strani.

Poleg tega je izvajalec dolžan nemudoma, najkasneje pa v treh dneh od trenutka, ko se je zavedal okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno oziroma pravilno izvedbo del, podaljšale rok izvedbe ali povečale stroške.

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi izvajalca, mora ta plačati pogodbeno kazen, in sicer v višini 0,5 odstotka za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini desetih odstotkov celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca pa znaša 20 odstotkov skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Na vsa dela, materiale in opremo je zajamčena 24-mesečna garancija. V tem času je rok za odpravo napake največ tri dni. Pogodba predvideva tudi zavarovanje pogodbene obveznosti, in sicer mora izvajalec UKC Ljubljana najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini treh odstotkov pogodbene vrednosti, kar znaša dobrih 87.000 evrov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine