23.6 C
Ljubljana
nedelja, 9 maja, 2021

Franc Breznik: Kako namerava vlada obrniti trend upadanja inovacijske uspešnosti Slovenije?

S katerimi sektorskimi političnimi spodbudami bo Vlada RS spodbujala inovativno okolje v Sloveniji, ki je lahko ključ gospodarskega preboja Slovenije in višje dodane vrednosti v izdelkih in storitvah?

Poslanec SDS Franc Breznik je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z zmanjševanjem inovacijske uspešnosti v Sloveniji. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Evropska komisija je pred kratkim objavila dve poročili, in sicer evropski sistem inovacijskih kazalnikov in regionalni sistem inovacijskih kazalnikov za letošnje leto. Obe kažeta, da se inovacijska uspešnost Evrope že štiri leta zapored izboljšuje. Evropa je na področju inovacij prvič v zgodovini uspešnejša od ZDA, še vedno pa jo nekoliko prekašata Japonska in Južna Koreja. Evropi se na področju inovacij hitro približuje Kitajska.

Države EU se na podlagi svojih rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti, in sicer vodilne inovatorke, močne inovatorke, zmerne inovatorke in skromne inovatorke. Letos je vodilna inovatorka Švedska, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska. Inovacijska uspešnost se je od leta 2011 povečala v 25 državah EU, najbolj v Litvi, Grčiji, Latviji, na Malti, v Veliki Britaniji, Estoniji in na Nizozemskem, najbolj pa se je zmanjšala v Romuniji in Sloveniji, ki sedaj sodi med zmerne inovatorke.

Inovacije so izjemno pomembne, saj približno dve tretjini evropske gospodarske rasti v zadnjih desetletjih temelji na inovacijah. Vsak evro, vložen v okviru evropskega programa za razvoj in inovacije Obzorje Evropa, lahko po navedbah  EU komisije v 25 letih ustvari donos v višini do 11 evrov bruto domačega proizvoda (BDP). Po pričakovanjih bodo naložbe v raziskave in inovacije v obdobju od 2021 do 2027 ustvarile do 100.000 novih delovnih mest v raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih. V zvezi s tem sprašujem:

1. Koliko in katere inovacije so se izvedle oziroma ustvarile v Sloveniji od leta 2011 do danes?

2. Kako in kdaj bo Vlada RS ukrepala, da se izboljša inovacijska uspešnost Slovenije oziroma obrne trend upadanja inovacijske uspešnosti Slovenije?

3. S katerimi sektorskimi političnimi spodbudami bo Vlada RS spodbujala inovativno okolje v Sloveniji, ki je lahko ključ gospodarskega preboja Slovenije in višje dodane vrednosti v izdelkih in storitvah?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine