6.3 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Eva Irgl: Korupcijska tveganja, neetična ravnanja in konflikti interesov se kljub opozorilom ne zmanjšujejo

Kako bo Vlada Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti ukrepala v primerih kršitev določb zakona, ki ureja nasprotje interesov? 

Poslanka SDS Eva Irgl je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z odpravo korupcijskih tveganj in ukrepi. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Julija 2017 smo v Državnem zboru opravili razpravo o predlogu priporočila tedanji Vladi Republike Slovenije, ki jo je vodil dr. Miro Cerar o stanju na področju korupcije v Republiki Sloveniji. Opažam, da se danes stanje na področju ukrepov za boj proti korupciji oziroma odpravo korupcijskih tveganj, od naših tedanjih opozoril, ni bistveno spremenilo. Ponovno imamo preiskovalne komisije, ki se ukvarjajo s preiskavo korupcije na področju zdravstva, bančnega kriminala. 

Že takrat smo opozorili na vrsto korupcijskih tveganj, ki jih je v svojem poročilu ter oceni stanja na področju korupcije izpostavila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (na primer neetična ravnanja tedanje vlade na področju kadrovanja, sistemska korupcija, ki se je kazala zlasti pri javnem naročanju). Vsa omenjena opozorila so aktualna tudi pri delu sedanje vlade, ki jo vodi Marjan Šarec, zlasti v luči zadnjih dogodkov v zvezi s kadrovanjem. 

Prav tako velja izpostaviti skrb vzbujajoče stanje na področju javnega naročanja. Gre za problem, kjer je največkrat kršeno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Slab je nadzor nad izvrševanjem pogodb. Ob navedenem velja izpostaviti korupcijska tveganja v primerih izgradnje drugega tira (Glinščica), afere maketa, gradnje druge cevi predora Karavanke. 

Zaradi zgoraj navedenega me zanima naslednje:

1. Kako bo Vlada Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti zagotovila, da na področjih javnega naročanja ne bo prihajalo do korupcijskih tveganj, nastanka videza ali dejanskega nasprotja interesov? 

2. Kako bo Vlada Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti ukrepala v primerih kršitev določb zakona, ki ureja nasprotje interesov?  

3. Kakšne ukrepe Vlada Republike Slovenije pripravlja za boj proti korupciji in za vzpostavitev ničelne tolerance do korupcije ter sprejem ukrepov za omejevanje korupcijskih tveganj?  

4. Vlado Republike Slovenije tudi sprašujem, kdo je država v imenu katere je generalni sekretar LMŠ zahteval zaposlitev za točno določeno osebo?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine