13 C
Ljubljana
nedelja, 26 septembra, 2021

Direktorica vrhniškega komunalnega podjetja pohištvo za čistilno napravo kupovala kar od svojega podjetja

Ob nedavnih lokalnih volitvah se je na občini Vrhnika zamenjal župan, posledično pa so se začeli odkrivati tudi nekateri okostnjaki, povezani z delovanjem Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., ki ga že vrsto let vodi Brigita Šen Kreže iz Logatca.

 

Nadzorni odbor občine je v preteklem mandatu obravnaval nepravilnosti pri javnih naročilih v omenjenem podjetju. Iz zaključnega poročila o opravljenem nadzoru, ki je datirano na september 2018, je ugotovljeno, da je nadzorni odbor občine podal tudi prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije, ki pa se je izrekla za nepristojno, ker je nasprotje interesov podano že v zakonu o gospodarskih družbah.

In v čem naj bi direktorica ravnala koruptivno? Posredno je izvedla posel med zasebnim podjetjem Krabi, d.o.o., in javnim podjetjem JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., v obeh podjetjih pa opravlja funkcijo direktorja. Kupljeno je bilo namreč pohištvo za opremljanje nove čistilne naprave na Vrhniki. Po oceni nadzornega odbora, poročilo pa je na zadnji seji v prejšnjem mandatu obravnaval tudi občinski svet, je najmanj moralno sporno, direktorici pa naložil, da v bodočih takih primerih v roku treh delovnih dni obvesti nadzorni svet javnega podjetja.

Nakupovanje pohištva pa ni ostalo le pri opremi čistilne naprave, ampak je komunalno podjetje izvedlo tudi dodatno javno naročilo za nakup pohištva za opremo samega komunalnega podjetja, kjer pa je bil izbran izvajalec Mizarstvo Agoles Andrej Gospodarič s.p., ki je poslovni partner podjetja Krabi d.o.o., ki ga vodi direktorica komunale. Tudi tu je nadzorni odbor ugotovil konflikt interesov po zakonu o gospodarskih družbah, direktorica pa je nadzornemu odboru izjavila, da se ji nobeden od poslov ne zdi sporen. Prav tako se je v svojih izjavah izgovarjala, da posle zasebnega podjetja vodi njen mož, ki je prokurist, vendar je nadzorni odbor ocenil, da te trditve ne držijo in da je vsaj nenavadno, da zakoniti zastopnik podjetja s posli ne bi bil seznanjen.

Z vidika smotrne porabe javnih sredstev pa so tovrstni posli še kako sporni, saj je to približno tako, kot da bi izdal račun sam sebi, plačal pa bi ga z denarjem od nekoga drugega. Nadzorni odbor je kot ukrep v obeh primerih navedel tudi seznanitev nadzornega sveta podjetja in mu predlagal preveritev sposobnosti in primernosti hkratnega vodenja tako zasebnega kot javnega podjetja.

Se pa zadeve v zvezi z zapletanjem pri javnih naročilih ne ustavijo le na nadzornih organih podjetja in občine. Po naših informacijah je določena javna naročila vzela pod drobnogled tudi Državna revizijska komisija.

Za potrditev ali ovrženje navedb smo na Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika naslovili naslednja vprašanja:

Ali drži da je Državna revizijska komisija pričela postopek proti javnemu podjetju zaradi kršitev pravil zakona o javnem naročanju?
Če je odgovor na 1. vprašanje pritrdilen, nas zanima, na katera javna naročila se nanaša postopek in kakšne kršitve očitajo podjetju?

Odgovore na zastavljena vprašanja smo prejeli in so naslednji:

1. Da

2. Gre za postopek javnega naročila Dobava kamenih agregatov v obdobju od 19. 2015 do 31. 12. 2016. Poudarimo naj, da je Državna revizijska komisija podala obdolžilni predlog, vendar do sedaj še ni bilo nobene obravnave. Prav zato predlagamo, da se glede vprašanja, katere kršitve se nam očita, obrnete na Državno revizijsko komisijo.

Glede na prejeti odgovor naj bi postopek Državne revizijske komisije potekal le glede javnega naročila Dobava kamenih agregatov …

Gospa Brigite Šen Kreže sicer opravlja tudi funkcijo predsednice nadzornega sveta v Javnem podjetju KP Logatec, kar verjetno tudi ni ravno najbolj zgledno z vidika etičnih standardov, saj bi lahko preko te svoje funkcije in notranjih informacij, ki jih pri tem dobiva, lahko škodila interesom enega javnega podjetja v korist drugega.

Nadzorni odbor občine je obravnaval omenjena javna naročila na podlagi anonimnih prijav, saj so nam viri tudi razkrili, da je imela direktorica vseskozi podporo nekdanjega župana Stojana Jakina, ki je bil pred nastopom funkcije tudi sam direktor komunale Vrhnika. Po njegovem odhodu je tako pričakovati še več takih prijav, pod pritiskom pa bo tudi nadzorni svet, in sicer bo moral resno razmisliti o nadaljnji usodi Brigite Šen Kreže na čelu vrhniške komunale.

Na občini Vrhnika zadeve do zaključka na sodišču niso želeli komentirati.

Zadnje novice

Sorodne vsebine