31 C
Ljubljana
četrtek, 24 junija, 2021

Darko Menih, kandidat za župana Občine Šoštanj

Darko Menih je kandidat SDS za župana Občine Šoštanj. Menih, rojen 21. februarja 1948 v Topolšici, se letos poteguje že za četrti zaporedni mandat. Končal je študij na fakulteti za šport v Ljubljani, potem pa na Osnovni šoli Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj začel svojo poklicno pot kot športni pedagog. Svoje pedagoško delo je nadgradil z ravnateljevanjem na isti šoli. Darko Menih je prejemnik številnih priznanj, ki jih je dobil za svoje uspešno delo na področju športa in šolstva.

Pred 12 leti je začel aktivno udejstvovati tudi v politiki in bil izvoljen za župana Občine Šoštanj. Med svojim 12-letnim županovanjem je bil en mandat tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker bi rad dokončal vse začete ter tudi že zastavljene projekte.

Darko Menih pravi, da se je v vseh svojih preteklih treh mandatih kot župan zavzemal za enakovreden razvoj na podeželju in v mestu občine; v zadnjih 12 letih so v Občini Šoštanj veliko dosegli za izboljšanje standarda življenja. Pravi, da je vedno poudarjal strpen dialog, spoštovanje drugačnosti in pošteno medsebojno sodelovanje ter obljublja, da bo to počel tudi v bodoče. Napovedal je, da bo Občina Šoštanj uspešna, če bo znala povezati znanje vseh generacij.

Spominja tudi volivce, da je Slovenska demokratska stranka je v občini Šoštanj v vseh njegovih dosedanjih mandatih trdno stala za začrtanim programom. Uspehi, ki so jih dosegli, so sad njihove politike, ki temelji na poštenju, spoštovanju pravne države, socialne pravičnosti, vrednotenju samobitnosti in upoštevanju slehernega slovenskega državljana.

Darko Menih je objavil tudi program dela za obdobje 2018- 2022:

V programu dela za obdobje 2018-2022 sem izpostavil glavne točke svojega programa. Za občino Šoštanj je izrednega pomena, da se kot dolgoročno rešitev problematike ne-izplačevanja odškodnin sprejme Zakon o nadomestilu odškodnin zaradi vplivov delovanja Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje ter s tem povezane degradacije okolja. V programu je predvidena tudi postopna ureditev okolice jezera glede na okoljevarstveno dovoljenje.

Na zdravstvenem področju ostaja ključnega pomena ohranitev statusa Bolnišnice Topolšica kot samostojne pravne osebe  in  prizadevanje  za ustrezno zdravstveno oskrbo v občini.

Temelj življenja v družbi je skrb za sočloveka. Skrb za soljudi bi morala delovati v vseh ustanovah in skupnostih, zato je socialna varnosti eno pomembnejših področij. Še naprej se bom zavzemal za izboljšavo položaja socialno najbolj šibkih skupin z dodatnimi vrstami storitev. V planu je izgradnja in obnova stanovanj za mlade družine ter finančna pomoč le-tem, povečanje pomoči ob rojstvu otrok in pomoč pri štipendiranju nadarjenih ter socialno ogroženih študentov, zagotovitev socialnih stanovanj, oskrba za starejše občane, vrtec za vse, zagotavljanje denarnih pomoči, predvsem pa bomo strmeli k temu, da občina Šoštanj ostane varna in občanom prijazna občina.

Ob občinskem prazniku Občine Šoštanj, 30. septembra, je vsako gospodinjstvo na dom prejelo brošuro, v kateri sem izpostavil glavne projekte opravljene v obdobju svojega 12-letnega županovanja. Trenutno so v izgradnji: prizidek h glasbeni šoli, manjša Domova krajanov v Skornem in Lajšah, cesta s pločnikom v Gaberkah, izgradnja dveh čistilnih naprav v Zavodnju, sanacija plazov v Lokovici, Skornem, Belih Vodah, Florjanu in Šoštanju ter izgradnja dvigala v občinski zgradbi za lažji dostop gibalno prizadetim občanom.

Ob vseh naravnih nesrečah  je še kako pomembno preventivno ukrepanje in sanacija vseh nesreč, zato je v planu tudi povečanje donacij za civilno zaščito in gasilska društva.

Za področje komunalne infrastrukture lahko povem, da občina teži k izgradnji čim širše mreže komunalnega sistema oziroma povsod, kjer je to mogoče. Ohranili bomo subvencioniranje malih čistilnih naprav za področja, kjer izgradnja kanalizacijskega sistema ni mogoča.

Za boljšo povezanost med našo in sosednjimi občinami je v programu dela ureditev kolesarske poti Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje, razširili bomo progo »Šoštanjskega busa«, si prizadevali za pridobitev lastništva gradu Gutenbuchel, za večjo turistično prepoznavnost občine, izgradnjo prometne obvoznice v mestu in 3. razvojne osi. Poudariti želim, da je ključnega pomena tesno sodelovanje z vsemi ministrstvi, še kako pomembno za Občino pa je pridobivanje kohezijskih in evropskih sredstev. Želim si še tesnejšega sodelovanja s krajevnimi skupnostmi in posledično hitrejše reševanje problemov in potreb.

Na svoje preteklo opravljeno delo gledam s ponosom, kot župan sem ga opravljal s srcem za naše občanke in občane, skupaj z listo kandidatov za Občinski svet občine Šoštanj pa bomo delali ZATE, ZA VSE GENERACIJE, ZA OBČINO ŠOŠTANJ!

Zadnje novice

Sorodne vsebine