13 C
Ljubljana
nedelja, 26 septembra, 2021

Anja Bah Žibert: Kdaj bomo dočakali pravilnik o določitvah vrst in stopnje telesnih okvar?

Še vedno imamo v veljali Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar iz leta 1983.

 

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je vseboval pravno podlago za sprejem podzakonskega akta, ki bi določil vrste telesnih okvar in njihove stopnje. Po zakonu je za sprejem podzakonskega akta prisotejn minister za delo, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za zdravstvo. Za čas do sprejema omenjenega podzakonskega akta je bilo določeno, da se uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

V letu 2012 sprejeti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) glede vrste in stopenj telesnih okvar in sprejema podzakonskega akta, ki bo opredelil omenjeno tematiko določa, da se ga sprejme v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona, in sicer ga sprejme minister, pristojen za zdravje v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo invalidov. V prehodnem obdobju zakon vnovič predvideva uporabo Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

Svet Vlade RS za invalide je vsebino naloge za pripravo vsebine za podzakonski akt glede telesnih okvarj, ki si jo je zadal, obravnaval 14. 6. 2013. Ministrstvo za zdravje je v letu 2013 pripravilo načrt naloge, pri čemer je bilo predvideno, da bo potekala do konca leta 2014, s čimer bi bila naloga opravljena v zakonsko določenem roku. Do danes podzakonski akt še ni sprejet.

Na Vlado Republike Slovenije, ki jo je tedaj vodil dr. Miro Cerar, sem konec leta 2017 že naslovila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar in vprašala, ali je Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo pristopilo k pripravi podzakonskega akta, ki bo določil vrste in stopnje telesnih okvar, ter če je, kdaj bo ta akt v javni razpravi oziroma kdaj bo pristopilo k njegovi pripravi, kdaj bo predvidoma sprejet in uveljavljen. V odgovoru z 7. 12. 2017 je vlada zapisala, da je Ministrstvo za zdravje skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oblikovalo strokovno skupino, ki bo posodobitev vrst in stopenj telesnih okvar opravila najpozneje do 31. 7. 2018.

V zvezi z navedenim Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

Ali je aktualna Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo že pristopilo k pripravi podzakonskega akta, ki bo določil vrste in stopnje telesnih okvar (še vedno je v uporabi Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar, ki je bil uveljavljen leta 1983) in v kolikor da, kdaj bo v javni razpravi oziroma kdaj bo pristopilo k njegovi pripravi in kdaj je predviden njegov sprejem in pričetek veljave?

Zadnje novice

Sorodne vsebine