9.5 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

SLS: Romantični pogledi NVO-jev na problematiko populacije medveda ne smejo prevladati

V SLS pozdravljamo odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) o izdaji dovoljenja za odvzem 115 osebkov vrste rjavi medved iz narave. Hkrati pa z zaskrbljenostjo spremljamo enostranska in zavajajoča sporočila in pozive Društva za dobrobit živali AniMa k preklicu tega dovoljenja. V kolikor zadeva pristane na Ustavnem sodišču RS se nadejamo, da bo le-to tokrat prisluhnilo tudi argumentom kmetov, prebivalcev podeželja in vseh tistim, ki jih prevelika populacija velikih zveri ogroža neposredno ali posredno.

Že od lanskega poletja na pobudo številnih prebivalcev slovenskega podeželja, ki jih ogrožajo velike zveri (volkovi in medvedje), v SLS nenehno opozarjamo na nujnost zmanjšanja in ustreznega reguliranja populacije velikih zveri. Poleg rednih napadov na drobnico so vse pogostejši tudi napadi medveda na človeka in pojavljanje medveda tudi v okolici šol. Tudi stroka že dlje časa opozarja, da je zveri v okolju preveč. Dr. Klemen Jerina z biotehniške fakultete je pripravil strokovna izhodišča za upravljanje medveda, po katerem bi vsako koledarsko leto (dokler se ne doseže sprejemljivo število zveri v naravi) odvzem znašal 235-253 medvedov in ne bi ogrozil ugodnega ohranitvenega stanja populacije.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 11. junija 2020 na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah izdala dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom 115 osebkov vrste rjavi medved (Ursus arctos). V SLS to odločitev pozdravljamo, saj vztrajamo na tem, da je človek pred zverjo, in da je nujno spoštovati ustavno pravico prebivalcev Slovenije do osebnega dostojanstva in varnosti.

Zelo pričakovano se je na to odločitev ARSO odzvalo Društvo za dobrobit živali AniMa, ki dovoljenju seveda nasprotuje, in trdi, da je dovoljenje za odstrel zločin. V »romantičnem« zapisu, v katerem večkrat poudarijo pobijanje mladičev, in zavajajo, da v resnici gre le za okusno meso, seveda na noben način ne zastopajo interesov slovenskega podeželja.

Nesprejemljivo je, da NVO z enostranskim razumevanjem situacije kar naprej posegajo v odločitve, zaradi katerih se lahko zgodi, da bodo kmetje obupali ali pa bodo prisiljeni prenehati z vzrejo domačih živali, kar bo dodatni udarec za slovensko samooskrbo. S tem bo narejen še en korak k popolni odvisnosti Slovenije od tujih prehranskih izdelkov.

Vir: SLS

Zadnje novice

Sorodne vsebine