9.5 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

SKZ pri SLS in Društvo SKZ predlagata, da se uvedejo ustrezni strokovni tečaji za nevladnike

Kmetje, vinogradniki, sadjarji in lastniki gozdov se že vrsto let nemočno ukvarjajo s problematiko slabega gospodarjenja z divjadjo. Pri predlogu ustreznejše zakonodajne ureditve se vedno najde ta ali druga organizacija, ki izniči vse napore in dogovore kompetentnih in odgovornih za gospodarjenje z divjadjo in zvermi. Največkrat so to nevladne organizacije, ki so financirane iz državnega proračuna.

Vsak kmet, ki uporablja fitofarmacevtska sredstva, mora pridobiti ustrezno izobrazbo ali opraviti tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in znanje redno obnavljati ne glede na predhodno doseženo izobrazbo, tudi v primeru, da je nosilec kmetijskega gospodarstva po izobrazbi dr. agronomije. Zato v Slovenski kmečki zvezi (SKZ) pri SLS in Društvu SKZ predlagamo, da vsi, ki bi želeli vplivati na odločanje o gospodarjenju z divjadjo in zvermi pa tudi o drugih pomembnih vprašanjih, predhodno opravijo tečaj, plačljiv in z rokom trajanja veljavnosti, šele nato bodo lahko kompetentno udeleženi pri odločanju.

Vsak, ki opravlja določeno dejavnost, mora za to izpolnjevati pogoje, in prav bi bilo, da bi to veljalo tudi za nevladne organizacije, ki imajo izjemen vpliv pri odločanju o mnogih vprašanjih. Dejstvo, da so za svoje delovanje financirane iz državnega proračuna, pa še dodatno utrjuje naše prepričanje, da bi morali biti o tem, o čemer odločajo, dobro strokovno poučeni.

Rok Sedminek, predsednik SKZ pri SLS
Miroslav Kosi, predsednik Društva SKZ

Zadnje novice

Sorodne vsebine