7.4 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Prijava kršenja človekovih pravic zaradi arbitrarnega delovanja Okrožnega sodišča v Ljubljani

Zadeva: Prijava arbitrarne oholo oblastne samovolje deležnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki nima stične točke s pravno državo oz. vladavino prava

 

Franc Trunk v osebnem imenu in po pooblastilu sina Jureta Trunka:

            Obveščam vas, da sem na Okrožno sodišče v Ljubljani – v kontekstu enoznačne dokončne! sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. Ips 198/2018 z dne 19. 2. 2019 – naslovil več vlog za pridobitev fco uradnih dokumentov v kontekstu ZDIJZ, kjer posebej izpostavljam vlogo z dne 5. 10. 2020 (op.a. v priponki) za pridobitev fco sodnih obrazložitev dovolitev/odobritev za tri hišne preiskave, vse znotraj zavestne/naklepne krivosodne zlorabe 299/4. čl. KZ-1 to je tri de-facto nezakonite! hišne preiskave, kjer se je prva hišna preiskava leta 2013 končala z brutalno uničenimi/razbitimi vhodnimi vrati mojega stanovanja na Društveni 22 v Ljubljani, to je stanovanja v katerem je živel sin Jure, katerega so tik-tak deportirali v nezakonito! pridržanje in nato direkt v nezakoniti! praktično enoletni pripor katerega je odredila pro/udbovsko pristranska sodnica, čemer vse je sinu sledila de-facto nezakonita! obsodba na večletno kazen zapora…

Ob drugi hišni preiskavi, vse znotraj zavestne/naklepne krivosodne zlorabe 299/4. čl. KZ-1, ki časovno sovpada s prvo leta 2013, so policisti čakali več dni pred vrati moje hiše na naslovu (izbrisano), vse do takrat, ko sem se zaradi pridržanja sina Jureta predčasno vrnil iz poti v Parizu, kjer so me v vašem uradu naknadno prispeli policisti nezakonito! aretirali/živalsko olisičili in tik-tak deportirali v nezakonito! pridržanje in nato direkt v nezakoniti! praktično enoletni pripor katerega je odredila pro/udbovsko pristranska sodnica, čemer vse mi je sledila de-facto nezakonita! obsodba na večletno kazen zapora… …

Ob tretji/ponovni hišni preiskavi leta 2018 na naslovu (izbrisano) v Ljubljani smo ponovno priče zavestne/naklepne krivosodne zlorabe 299/4. čl. KZ-1 to je de-facto krivosodne zlorabe postulata hišne preiskave katero je odredila pro/udbovsko pristranska sodnica, vse v udbovsko modus operandi psiho/fizično/finančnem uničevanju najšibkejšega člena družine Trunk… Saj poznate tipično udbovsko metodo uničenja najšibkejšega člena družine – zlomi/ubij najšibkejši člen družine in z lahkoto boš pokončal celo družino…

V zaščito oblastnih zločincev, ki so zavestno/naklepno zlorabili 299/4. čl. KZ-1 mi je dostop do želenih fco dokumentov praktično onemogočen, vse v licemernem sklicevanju deležnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani na sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. X Ips 4/2020 z dne 27. 5. 2020

            In v tem fašistično pro/udbovsko arbitrarnem licemerju deležnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani se ‘skrivajo’ očit(a)ne kršitve človekovih pravic, saj deležniki Okrožnega sodišča v Ljubljani po prosti presoji/arbitrarno odločajo katero sodbo Vrhovnega sodišča RS bodo oz. ne bodo spoštovali.

            V potrditev predmetnega očitka deležnikom Okrožnega sodišča v Ljubljani vas posebej opozarjam na mojo vlogo za takojšnjo rehabilitacijo mene in sina Jureta z dne 27. 6. 2020 (op.a. v priponki), ki sem jo ‘vezal’ na enoznačno dokončno! sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. Ips 198/2018 z dne 19. 2. 2019.

Do danes sem bil – kljub večkratnim urgencam – deležen zgolj ohole oblastne ignorance pro/udbovsko pristranskih deležnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani…

            Vljudno prosim, da v zaščito mojih in sinovih temeljnih človekovih pravic, še posebej človekove pravice do poštene obravnave sodnih organov, ukrepate znotraj vaših pooblastil.

            V pričakovanju vašega ukrepanja, o katerem vas prosim, da me obvestite, se vam zahvaljujem za morebitno razumevanje in vas pozdravljam

Franc Trunk

 

p.s.: – če vas morebiti kje z/moti ‘teža’ zapisane besede/zapisanih besed, vas vljudno prosim za odgovor, kaj od zapisanega ni res – se-ve-da ob pogledu na celotno vseživljenjsko kalvarijo, ki so jo družini Trunk omogočili pro/udbovski zločinci, vse v večkratni uradno dokazani zlorabi Zakonov/Ustave RS/oblastnih pooblastil… Še lažje pa bi razumeli obliko zapisa v primeru, če bi bili sami ali vaša družina deležna tovrstnega oblastnega fašizma…

 

V vednost:

  • mnogim…

Zadnje novice

Sorodne vsebine