10.4 C
Ljubljana
sreda, 28 septembra, 2022

(PREJELI SMO) Tarča: Beda naše politike in ne odgovornost stroke do bolnikov

Piše: prim. Janez Remškar, dr. med.

V Sloveniji je ta trenutek 140 000 prebivalk in prebivalcev Slovenije brez izbranega zdravnika! Sramota za politiko in stroko! 

Predpostavljam, da je bil namen Tarče, 3.2.2022, izpostaviti problem nedostopnosti do izbranega zdravnika, vzroke za to in nakazati rešitve. Žal smo spoznali le nekaj vzrokov ter trdoto, ocenjujem celo neodgovornost stroke, na račun bolnikov! Spoznali smo neučinkovitost politike, ob za bolnike nesprejemljivem stanju! Ob tem nismo dobili niti kančka upanja za hitro rešitev v prid bolnikov!

V čem vidim sramoto za politiko?   

 • Dejstvo je, da politika vsaj že 20 let ne najdene poti kako urediti sistem zdravstva, po tem, ko smo se pred 30 leti odločili, da bomo, ob javnem sistemu imeli tudi zasebni sistem zdravstva in ko so se po letu 2000 začeli izpostavljati problemi financiranja!
 • Politika tako:
 • ni sposobna vzpostaviti  pregledne, povezane organiziranosti zdravstva v majhni državi in samo 2 milijonski populaciji,
 • ni sposobna vzpostaviti finančno vzdržnega,  potrebam ljudi, primernega zdravstva
 • ni sposobna prekiniti monopola ZZZS ob pomoči največje sindikalne centrale
 • ni sposobna vzpostaviti odgovornosti pri vodenju zdravstvenih zavodov (vodstva, Sveti zavodov)
 • ni sposobna vzpostaviti učinkovite   vloge ministrstva ob stalnem menjavanju ministrov
 • ni sposobna prevzeti odgovornosti za nerealizirane obljube ob konfrontaciji finančnega in zdravstvenega ministra in nesporazumih v koalicijah

Skratka politika se je do sedaj pokazala kot : 

 • povsem neučinkovita pri reševanju vseh naštetih problemov v zdravstvu.
 • enkrat koketira in paradira pred ljudmi z populističnimi idejami (ukinjanje nepoštenega prostovoljnega zavarovanja, ki pa nas je v začetnih letih po 1990 rešilo finančnih težav), brez , da bi jasno pokazala kje bomo dobil nadomestna sredstva, kje in kako bomo dobili sredstva za dolgotrajno nego in oskrbo
 • drugič dodeljuje posamezne storitve, ob pomoči donatorjev, zdravstvenim zavodom po načinu poznanstev in političnih prijateljev
 • ni sposobna najti prepotrebnih dodatnih financ za sedanjo, neracionalno, obliko delovanja in organizacijo zdravstva ali
 • ni sposobna pripraviti drugačne oblike (strukturne in hierarhične) delovanja zdravstva
 • ni  strateškega programa  o razvoji zdravstva v Sloveniji
 • V čem vidim odgovornost stroke za neurejenost zdravstva? Ker kljub objektivni odgovornosti politike za neurejenost razmer v zdravstvu, ni nedolžna!

 

 • Zakaj? Ker smo v zadnjem času, na račun obračuna s politiko, zanemarili svojo vlogo in obveznost do pacientov! Zdravniki smo soočeni, s politiko, ki v zadnjih 15. letih ni rešila ne pomanjkanja zdravnikov, ne mreže, ne organizacije in ne financiranja  v zdravstvu! Politika je probleme reševala le z nalaganjem dodatnih, predvsem administrativnih nalog medicini in negi! Ob tem je zanemarila, da se medicina neverjetno hitro  razvija in postaja vse zahtevnejša! V soočenju, s  še vedno ideološko obremenjeno levo politiko, ki se „bori“ za javno zdravstvo, vzdržuje pa državno, ki govori o ukinjanju javnega zdravstva, ob tem pa marsikje finančno podpira gradnjo infrastrukture za zasebnike, smo pozabili, da smo tu zaradi bolnikov! Do bolnikov imamo odgovornost! Ne pozabimo, da nam, v za njih težkih časih, še vedno zaupajo! Še enkrat! Naše delo je   kljub vsemu poslanstvo! Nujno moramo najti način, s katerim bomo čim prej omogočili vsem Slovenkam in Slovencem dostop do osebnega zdravnika! S tem bi pridobili dodatno zaupanje ljudi!
 • stroka je premalo aktivna pri objektivizaciji, evropsko primerljivih podatkov, za  področje kakovosti  in varnosti
 • stroka ni brez greha pri korupciji

 

V Tarči, 3.2.2022, torej nismo dobili nobenega odgovora za povsem nesprejemljivo stanje glede dostopnosti do osebnega zdravnika! Žal predstavnikoma stroke in predstavnici ministrstva ni uspelo nič od pričakovanega! Četrti sodelujoči, laik, prenapet politik Levice debati o nerešenih problemih v zdravstvu ni  bil dorasel!

Ponavljam: v stroki, zaradi obračuna s politiko, ostajamo na trdih stališčih do politikov, a žal  s tem, v primeru izbranega zdravnika, škodujemo bolnikom. Bolniki zaradi našega vztrajanja pri dogovorjenih količnikih, ne morejo priti do izbranega zdravnika. Po eni strani je to za stroko in z njenimi slabimi izkušnjami s politiko razumljivo, ni pa sprejemljivo, zaradi bolnikov. Spoštovane kolegice in kolegi, najti moramo drugačno rešitev! Nujno potreben je takojšen dogovor v sami stroki, morda v smislu začasnega umika standardov količnikov. Ob tem pa absolutno zavezujoč sklep za odgovornost politike (pozor, zdravstvene politike in ne leve ali desne politike) za takojšnjo pripravo  sprememb v organizaciji, plačevanju in odgovornosti zdravnikov na primarnem nivoju!

Predstavnica politike je v Tarči, predstavljala kaj vse so že pripravili in kaj bodo še naredili v prihodnosti, a žal bo to za marsikaterega bolnika prepozno!

Vse to skupaj nam  kaže , da nam država ne deluje , da je moja država  neučinkovita!

Samo še dve,  podrobnosti, ki kažeta na neučinkovitost politike! Politika vztraja na kolektivni pogodbi v zdravstvu, z poudarkom na senioriteti. Politika ni sposobna urediti nagrajevanja glede na kakovost, učinkovitost in količino opravljenega dela! Če pa bi imeli podatke o tem kaj in kako dobro, varno delamo ali obratno, bi vodstvo lahko, pred očmi vseh, odločalo o stimulacijah in plačah! Znebili bi se uravnilovke in bolniki bi imeli možnost izbire! Takemu načinu nagrajevanja bi se težko upirali drugi sindikati javnega sektorja!

Drug zelo pomemben razlog, ki prispeva k neučinkovitosti vodstev je,  da politika ne želi dati pooblastil vodstvom zdravstvenih zavodov, s katerim bi jih zavezali, da ne smejo imeti izgub! Politika in delovanje ZZZS sta namreč pogosto tista, ki vodstvom onemogočata normalno poslovanje! ZZZS, zaradi nižjih prilivov denarja, sredi leta spreminja (niža) cene storitvam, kljub veljavnim pogodbam, vlada pa ZZZS ne dovoli zadolževanja oziroma intervencij iz proračuna, tako kot se to dogaja za ZPIZ!

Še več je razlogov za neustrezno stanje v našem zdravstvu, a naj bo za sliko ljudi o zdravstvu dovolj. Krivda za neurejenost je tako na strani politike kot stroke! Kako torej naprej? Z odkritimi kartami, brez fig v žepih! Ali smo tega sposobni? Vprašanje?

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine