10.3 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Poziv računskemu sodišču (RčS) Republike Slovenije !

Spoštovano Računsko sodišče Republike Slovenije (RčS) v polni sestavi: predsednik Računskega sodišča gospod mag. Tomaž Vesel, prvi namestnik gospod mag. Jorg Petrovič, druga namestnica gospa mag. Mojca  Planinšek, za revizijo invest. projekta (I P) »2TDK« zadolžena vrhovna državna revizorka ga Maja Bilbija in vsi vrhovni državni revizorji  RčS. 

Urgentno se obračamo na vas s sledečim pozivom in sporočilom:  

1. Apeliramo na RčS da čim prej uresniči sklep KNJF – komisije za nadzor javnih financ z dne 20.02.2019 o reviziji Investicijskega programa (I P) projekta  drugega tira Divača Koper – 2TDK.  Predlog za revizijo je bil v DZ sprejet s soglasjem pozicije in opozicije – s samo 1 glasom proti. Sklep je bil sprejet po kritični razpravi in je bil  sprejet  kot pogoj za nadaljevanje oziroma spremembo projekta drugega tira. Zato pozivamo RčS da pospeši revizijo Invest. programa, od  RčS pa  pričakujemo javno predstavitev osnutka revizijskega poročila, katerega revizijo je sicer RčS začelo julija 2020.  

2. Pričakujemo, da bo RčS v revizijski postopek vključilo strokovnjake, ki predlagajo alternativno varianto izgradnje  železniške povezave Koper Divača in bo zaslišalo prizadete prebivalce območja Kraškega roba – Črnega kala, Ospa, Gabrovice, Beke in Ocizlja  ter prebivalce tržaške občine Dolina v kateri poteka jedro naravnega parka Glinščica (Val Rosandra) in ga bo projekt 2TDK nepovratno in usodno poškodoval. Vsekakor pa bi RčS moralo v obravnavo vključiti tudi pripadnika Zelenih iz Tržaške občine Dolina, ki so enkrat že uspešno preprečili ta, za okolje smrtonosni, projekt. 

3. Ker morda slovensko Računsko sodišče, zaradi političnih posledic revizije, samo ne bo  v stanju v kratkem času nepristransko odločiti o ne-upravičenosti sedanjega projekta, predlagamo, da  RčS Republike Slovenije naslovi na sodišče EU v Luksemburg predlog za  predhodno odločanje. Sodišče EU, bo Računskemu sodišču Slovenije glede na dosedanjo sodno prakso,  v danem primeru nedvomno priznalo status sodišča, saj gre za odločanje o enormnih kršitvah pravnega reda EU. Po naših konzultacijah s kompetentnimi strokovnjaki za EU pravo, smo namreč  prepričani, da je takšna pot možna, pravilna in  izvedljiva.

4. Prelaganje štafetne palice ne-odgovornosti za nezakonit in škodljivi projekt z ene vladne garniture na drugo – zdaj že na 3 vlado, vodi v popolno slepo ulico nadaljevanja politike brezglavega političnega voluntarizma, ki smo mu sicer priča v Sloveniji tudi  drugje – 3Ros, kanal C0 v Ljubljani, uničevanje plodne kmetijske zemlje s pomočjo večkratno preplačanih in predimenzioniranih projektov.  

5. Računskemu sodišču hkrati tudi predlagamo, da pozove Fiskalni svet RS,  da oceni smotrnost ter finančno vzdržnost Vladnega I P  in naredi primerjalno evaluacijo vladnega projekta z alternativnim projektom nevladne inženirske stroke.             

6. Obenem opozarjamo na napačno postavljen cilj revizije, ki si ga je RčS postavilo bistveno prepovršno in preozko, kar je vidno iz zapisa na spletni strani RčS , ki opredeljuje cilj revizije takole: 

»Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo pri vzpostavitvi podlag za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom in pri izvajanju nadzora.

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., pri izvajanju nalog v zvezi z drugim tirom.«

7. Revizija s tako postavljenim ciljem ne more dati pravega odgovora na vprašanje smotrnosti in ekonomske upravičenosti ter okoljske sprejemljivosti projekta, niti ne more mimo nedopustnih kršitev EU direktiv o habitatih, vodnih virih, podzemnih vodah,  pticah in ostalih okoljskih standardih, katerih zaščita  je del pravnega reda EU in  ki je za Slovenijo podpisnico pogodbe o Naturi 2000 obvezna. 

Preozko definiran cilj  revizije je nesprejemljiv tudi s stališča sklepov komisije KNJF, ki vam jih ponovno pošiljamo. Glede na povedano, predlagamo RčS, da razširi postopek in pritegne vse ključne akterje, ki vplivajo na ekonomsko in okoljsko ne-sprejemljivost revidiranega projekta. 

Spoštovani, prepričani smo, da je RčS trenutno edina instanca v Sloveniji, ki se še ukvarja s projektom 2tir in ki lahko zaščiti javno korist, na način da z revizijo prisili tako vlado kot opozicijo, da ravnata družbeno odgovorno, in skladno z lastnimi sklepi s seje KNJF 20.02.2020. 

Vili Kovačič,

predsednik

Davkoplačevalci se ne damo

                                                              

Ps:  S kršitvami EU prava se trenutno ukvarja tudi preiskovalna skupina EIB, s katero smo v stiku. Kar pa ima seveda omejen doseg, če domače nadzorne in pravosodne institucije – tudi RčS in tožilstvo, ne opravijo svojega dela. Apeliramo na RčS, da javno  pozove vlado,  da  projekt nemudoma ustavi –  najmanj do predhodne odločitve EU sodišča v Luksemburgu.

         Spoštovani člani Računskega sodišča RS. Očitno TEŠ6 ni bil dovolj velik primer izsiljenega političnega projekta pri katerem je RčS gledalo stran.  2tir glede finančnih  posledic  pomeni najmanj ponovitev TEŠ6, po dimenziji okoljske škode pa ni primerljiv z nikomer.  Obenem gre za projekt, ki z zakonom »zakonito« ruši pravni red  ko preko specialnega zakona uzakonja korupcijo – računajoč na to, da v zakon vgrajena korupcija ne bo vidna. Zato Davkoplačevalci se ne damo, na RčS naslavljamo poziv, da RčS s tega vidika revidira tudi zakon ZUIGDT, ki vse to omogoča. V dokaznem postopku na to temo smo pripravljeni aktivno sodelovati. 

          Spoštovane članice in člani  RčS: prosimo za pisni ter resen, vsebinski odgovor ! Naš poziv je dobronameren in z enim samim ciljem – da Slovenija postane to kar zapovedujeta 3 in 44 člen Ustave. In da po 30 letih  končno postane dežela – ne enakih, ampak enakopravnih državljanov ter brez sence dvoma v javno – davkoplačevalsko korist delujočih nadzornih institucij.    

Zadnje novice

Sorodne vsebine