4.6 C
Ljubljana
torek, 29 novembra, 2022

Pismo varuhinji gledalčevih pravic RTV Slovenija: neprimeren izbor sogovornika

Spoštovana Varuhinja gledalčevih pravic ga. Ilinka Todorovski,

 

Dne 2. 7. 2020 je RTV Slovenija v TV Odmevih ponovno gostila dr. Rajka Pirnata. Ta je v svoji kritiki sedanje vlade izrekel precej pavšalnih ugotovitev, pa tudi grobih strokovnih napak in zavajanj. To mu je s kršenjem Pravilnika o poklicnih standardov omogočila RTV Slovenija, ker mu ni zagotovila ustreznega sogovornika. Prav tako je RTV Slovenija s predstavitvijo dr. Pirnata kot strokovnjaka s »Pravne fakultete Univerze v Ljubljani« gledalce navedla na napačno razumevanje, da dr. Pirnat v studiu zastopa splošno sprejeto mnenje pravne stroke oz. mnenje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Najbolj presenetljiva je morda sledeča izjava, ki jo je dr. Pirnat izrekel v 20. minuti oddaje.: »V razmerju med izvršilno oblastjo in sodno vejo oblasti, kamor je potrebno pretežno, verjetno šteti tožilstvo, pa je drugače [kot pri policiji].« (dopolnil in poudaril E.K.) Izjava ni samo v nasprotju z modernim razumevanjem delitve oblasti, kot se predava na vseh zahodnih univerzah vključno s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, pač pa tudi z vsaj dvema odločitvama Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Naj kot primer navedem odločbo U-I-42/12 z dne 07.02.2013, ki tožilstvo nedvoumno uvršča pod izvršilno vejo oblasti. Ta odločba že v evidenčnem stavku navaja: »Glede na ustavnopravno vsebino državnotožilske funkcije, v okviru katere se z izvrševanjem kazenske zakonodaje izvaja pregon storilcev kaznivih dejanj v imenu države in v javnem interesu kot represivna dejavnost države, je državno tožilstvo del izvršilne veje oblasti.« (poudaril E. K.)

Nadalje odločba v 24. točki navaja: »Ker je državno tožilstvo del izvršilne veje oblasti, o razmerjih med državnim tožilstvom in drugimi organi izvršilne oblasti ni mogoče razpravljati v okviru ustavnega načela delitve oblasti iz drugega stavka drugega odstavka 3. člena Ustave.« (poudaril E. K.) Ustavno sodišče torej eksplicitno zavrača razumevanje delitve oblasti, kot jo v vaši oddaji izraža dr. Pirnat. Še več, profesor upravnega prava vprašanje delitve oblasti imenuje »temelj naše ustave«, istočasno pa kaže globoko nerazumevanje tega istega temelja.

Čeprav imam o tem močno mnenje, na tem mestu ne bi polemiziral, ali je pri ustavnopravnih vprašanjih bolj tehtno mnenje dr. Pirnata na eni strani, ali pa morda Ustavnega sodišča v dveh različnih sestavah ter številnih pravnikov in profesorjev na drugi. Dovolj je ugotovitev, da poleg mnenja dr. Pirnata o tej tematiki obstaja v Sloveniji tudi drugo mnenje, ki ne samo da je splošno sprejeto v strokovni javnosti, pač pa so tudi skladno z odločitvami slovenskih sodišč. To mnenje kljub svoji splošni sprejetosti v navedenih TV Odmevih ni bilo zastopano, pač pa je bilo predstavljeno zgolj malodane čudaško mnenje profesorja upravnega prava z ljubljanske Pravne fakultete.

Namerno ali nenamerno, v vsakem primeru pa očitno napačno, razumevanje principa delitve oblasti je dr. Pirnat uporabil za daljšo kritiko pisma predsednika vlade generalnemu državnemu tožilcu Šketu, ki ga je razglasil za »direkten poseg v delitev oblasti, torej direkten poseg v enega od temeljev naše

ustave« ter vladi navrgel še »notranje prepričanje diktatorjev.« Tudi tukaj je dr. Pirnat prekoračil meje konsenza pravnih strokovnjakov in gledalcem, ob podpori RTV Slovenija, na prikrit način vsilil svoj osebni komentar razdvajajočega aktualnega vprašanje slovenske politike.

Seveda se dr. Pirnatu ne oporeka pravice do lastnega mnenja, pač pa se od RTV Slovenija po točki 5.7 Pravilnika pričakuje, da v skladu s Pravilnikom o poklicnih standardih splošno sprejeta strokovna mnenja vidno loči od osebnih komentarjev posameznikov in »zelo jasno opozori, da gre za komentar«. Prav tako, po isti točki pravilnika, »morajo uredniki zagotoviti, da bodo zasnove in vsebine komentarjev čim bolj pluralne,« torej h komentarju povabiti tudi nosilce drugačnih mnenj.

Nadalje mora RTV Slovenija po točki 2.3.1 Pravilnika »predstaviti najširši možen obseg stališč in mnenj« in tako »gledalcem omogočiti, da si o zadevi sami oblikujejo sodbo, ki bo temeljila na predstavljenih dejstvih.« Ustreznega sogovornika dr. Pirnatu RTV ne bi bilo težko najti, saj je že v času pred omenjeno oddajo mnenje nasprotno temu dr. Pirnata izrazilo več uglednih slovenskih profesorjev prava1, medtem ko je mnenje dr. Pirnata ostalo in ostaja osamljeno.

V kolikor bo RTV Slovenija dr. Pirnata še kdaj povabila h komentiranju spornih političnih vprašanj, prosim, da mu v prihodnje zagotovite ustreznega sogovornika, ki bo gledalcem v skladu z vašim Pravilnikom predstavil tudi druga stališča. Nadalje prosim, da dr. Pirnata ne predstavljate več kot neodvisnega strokovnjaka, pač pa kot političnega komentatorja, še posebej kadar se ta ne bo omejil na podajanje splošno sprejetih strokovnih mnenj. In nazadnje ni primerno, da dr. Pirnata predstavljate kot predstavnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V tej inštituciji bi le s težavo našli strokovnjaka, ki z dr. Pirnatom deli razumevanje osnovnih ustavnopravnih pojmov, kot sta recimo delitev oblasti in mesto tožilstva v njej.

S spoštovanjem,
Dr. Egon Križanec

1 Recimo i) Tadeja Kreč: »Dr. Avbelj in dr. Letnar Černič: Pozivanje k smrti in ubijanju posameznika je protiustavno, predsednik vlade lahko opozarja na pomankljivosti«, Portal Domovina.je, 2. 7. 2020 ter ii) Suzana Kos: »Intervju Gregor Virant: Le še eno v nizu opozicijskih pretiravanj«, Delo, 3. 7. 2020

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine