18.7 C
Ljubljana
nedelja, 13 junija, 2021

Odziv Združenja policijskih šefov Slovenije na izjavo ministra za notranje zadeve v odstopu, Aleša Hojsa

V Združenju policijskih šefov Slovenije smo v medijih razbrali, da sta minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije, mag. Anton Travner, odstopila s svojih položajev zaradi razlogov, povezanih s kriminalistično preiskavo, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo v zadevi nabave zaščitnih sredstev.

 

V uvodu želimo pojasniti, da je poslanstvo Združenja policijskih šefov Slovenije skrb za uveljavljanje in razvoj policijske stroke, izboljšanje kakovosti upravljanja in vodenja ter sooblikovanje razmer za uspešno delo policijskih šefov. Ustanovljeno je bilo z namenom, da poleg navedenega, skrbi tudi za zaščito stanovskih pravic in interesov članov. Mnoge naše aktivnosti, od nastanka združenja dalje, so tesno povezne tudi s skrbjo za vse zaposlene na vseh nivojih v policijski organizaciji, še posebej pa pri šefih, preko katerih želimo vzpostaviti dobro in ustrezno delovno vzdušje v kolektivih in posledično temu še dodatno okrepiti zaupanje skupnosti v delo policije.

Mnogi naši člani so bili prisotni na proslavi ob dnevu policije v Tacnu, ki je bila 26. 6. 2020 (pred štirimi dnevi). Tam je minister v odstopu javno pohvalil izjemno delo in požrtvovalnost vseh slovenskih policistov, med katere spadajo tudi vsi kriminalisti. Ravno zaradi navedenega smo z resno zaskrbljenostjo v medijih zasledili, da je minister v odstopu, Aleš Hojs, na tiskovni konferenci in v kasnejših izjavah zaposlene v policiji označil, da »del policije zavestno sodeluje v ščitenju kriminala politično pravih posameznikov in pod krinko preganjanja kriminala v spregi z izbranimi mediji, zastrašuje, ovaja in drugače preganja posameznike, ki jim politično niso pogodu« in da kljub korenitim kadrovskim menjavam v policiji ocenjuje »da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije, v navezavi s tožilstvom in sodstvom te iste provinience, tako močno zasidrana v sistem«, da mu obstoječa zakonodaja in pristojnosti niso omogočale učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji.

Za zaščito integritete in dostojanstva ter pravic zaposlenih, še posebej policijskih šefov, najostreje zavračamo in obsojamo takšne neutemeljene in povsem neargumentirane obsodbe ministra za notranje zadeve v odhodu, izrečene na škodo naših članov in vseh zaposlenih v policiji.

Slovenska policija je v zadnjih letih naredila velike premike pri krepitvi profesionalnosti zaposlenih, pri dvigu etičnih standardov in pri krepitvi osebnostne in organizacijske integritete. Vedno bolj se uveljavlja kot organizacija, katere delovanje temelji na znanju in na visoki stopnji legitimnosti. Uspešnost teh pristopov potrjujejo tudi javnomnenjske raziskave, saj kažejo na visok ugled policije v javnosti v našidržavi in na visoko stopnjo pripravljenosti državljanov za sodelovanje s policijo. Iz raziskave Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2018 – Poročilo (Ljubljana, april 2019) je razvidno, da so rezultati raziskave relativno dobri. Javno mnenje torej ne potrjuje, po našem mnenju, subjektivnih in do neke mere, do naših članov in policistov, žaljivih izjav ministra v odstopu.

V ZPŠ se zavedamo pomena vsebine, ki jo je v kolumni v časniku Večer z naslovom Komu služiti? Dileme policijskega dela v sodobni slovenski družbi. zapisal prof. dr. Branko Lobnikar: »V parlamentarni demokraciji je notranji minister prvi, ki ima zakonsko pravico usmerjati delo policije« in »da politika določa, kaj je prioriteta policijskega dela…« in ob tem od vseh predstavnikov politike pričakujemo spoštovanje našega dostojanstva in objektivno ocenjevanje našega dela.

Delo policistov temelji na zakonitosti in strokovnosti, kar smo dokazali in dokazujemo vsakodnevno, neodvisno od zgodovinske obremenjenosti posameznikov trenutne politike in od ravni njihovega komuniciranja, ki ne vodijo v tvornost družbe in demokratičnost družbenih odnosov. V ZPŠ se zavedamo, kje je meja med politiko in strokovnostjo. Vse to je, po našem mnenju, jasno ljudem, našim državljanom, s katerimi kot sistem sodelujemo in uspešno zagotavljamo visok nivo varnosti. Naše delo opravljamo profesionalno in odgovorno do naših državljanov in institucij v družbi, profesionalno ravnanje in odgovornost za izrečeno ali storjeno pa upravičeno pričakujemo predvsem od tistih, ki nadzirajo ali usmerjajo naše delo.

Izjavo ministra v odstopu odločno zavračamo in ob tem nad njo izražamo globoko razočaranje.

V imenu naših članov od ministra v odstopu pričakujemo opravičilo za izrečene neutemeljene očitke, ki škoduje vsem zaposlenim v slovenski policiji. Na koncu dodajamo, da bomo, ne glede na neupravičene očitke in napade, policijski vodje še naprej svoje delo opravljali odgovorno, (politično) neodvisno, zakonito in strokovno, z visokimi moralnimi in etičnimi načeli, takšno delo pa bomo omogočali tudi policistom. S tem bomo še naprej zagotavljali visok nivo varnosti v naši družbi, zavedajoč se dejstva, da ta varnost ni dana sama po sebi, ampak je soustvarjena skupaj s skupnostjo. Do tega pa lahko pride samo z neodvisnim, strokovnim in profesionalnim delom in odnosom policistov do uporabnikov naših storitev.

mag. Franc Virtič, predsednik

Zadnje novice

Sorodne vsebine