27.5 C
Ljubljana
petek, 18 junija, 2021

Kdo sploh še sme preverjati delo sodnikov in vpogledati v vsebino sodb, sprašuje Anja Bah Žibert (SDS) v zvezi s primerom migranta, osumljenega posilstva

Kako na ministrstvu za pravosodje komentirajo odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo zahtevo novinarja za dostop do sodbe, in sicer iz razloga, da varujejo pravico do zasebnosti migranta?

 

Poslanka Anja Bah Žibert je na ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z javno objavo in strukturo vseh sodb slovenskih sodišč.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana ministrica za pravosodje,

Ustava Republike Slovenije v 24. členu opredeljuje javnost sojenja: »Sodne obravnave so javne. Sodbe se izrekajo javno. Izjeme določa zakon.« 

Nedavno sem v medijih zasledila novico, da je Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo zahtevo prosilca, novinarja, za dostop do sodbe, in sicer iz razloga, da varujejo pravico do zasebnosti migranta. Pri tem je šlo za vprašanje, zakaj so na več let kazni zapora obsodili migranta, ki je osumljen, da je po prihodu iz zapora, to se je zgodilo letos septembra, že naslednji mesec, torej oktobra, posilil dve študentki v Ljubljani. 

Podatke o tem, da je migrant iz Maroka osumljen dveh posilstev študentk, je javnosti najprej prikrivala tudi Policija. Kot je razvidno iz poročanja medijev, so pozneje, ko je zgodbo po drugem posilstvu, ki se je zgodilo na Metelkovi, objavil Dnevnik, s Policije priznali, da je iz zapora pred tem ravno izpuščeni migrant osumljen posilstva dveh študentk zapored. V zvezi s tem so s Policije še sporočili, da so dogajanje prej zamolčali, ker o posilstvih nikoli ne obveščajo javnosti in da varujejo interese žrtev posilstev. Ob tem velja dodati, da je bil migrant, ki je pred leti Policiji že zbežal, ko bi moral biti vrnjen na Hrvaško, ravno izpuščen iz zapora. Zato je še toliko bolj v interesu javnosti, da se izve, zakaj je bil ta pred leti obsojen.

Navedena odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani je v nasprotju z zgoraj omenjenim določilom Ustave Republike Slovenije, ki opredeljuje javnost sojenja. Ob tem se zastavlja tudi vprašanje preglednosti dela sodnikov, saj očitno nihče ne sme preverjati njihovega dela in vsebine sodb sodnikov. Pri tem pa velja izpostaviti, da smo po lestvici Justice Scoreboard na področju zaupanja javnosti v sodstvo še vedno na dnu. Takšna ravnanja pa takšno nezaupanje javnosti v delo sodnikov samo še poglabljajo.

Ob tem tudi ne moremo zaobiti dejstva, da je nekdanji minister za pravosodje dr. Pličanič napovedal javno objavo vseh sodb slovenskih sodišč. Obenem je napovedal spremembe v strukturi sodb. Vprašanje je, kako je takšna napoved sedaj izpeljana. Javna objava vseh sodb slovenskih sodišč, tudi okrajnih in okrožnih, bi koristila sodnikom, da se seznanijo s sodbami drugih sodnikov, s čimer bi se posledično bolj poenotila sodna praksa. Koristila bi tudi državljanom, da bi bili seznanjeni s prakso izvajanja zakonskega besedila, s čimer pa bi bila zagotovljena sama pravna varnost.

V zvezi s tem Vas sprašujem naslednje:
1. Ali ste na ministrstvu seznanjeni z odločitvijo Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo zahtevo novinarja za dostop do konkretne sodbe? 
2. Kako ocenjujete omenjeno zavrnitev za dostop do sodbe sodišča z vidika javnosti sojenja, ki je opredeljena v 24. členu Ustave Republike Slovenije?
3. Ali ministrstvo nadaljuje z aktivnostmi v zvezi z objavo vseh sodb slovenskih sodišč oziroma kakšne dodatne ukrepe, ki bi okrepili transparentnost sojenja, predvsem v kontekstu dostopnosti javnosti do vseh sodb oziroma drugih pisanj sodišč, načrtujete? 
4. Kdaj lahko pričakujemo javno objavo vseh sodb slovenskih sodišč na spletu?

Zadnje novice

Sorodne vsebine