18.7 C
Ljubljana
torek, 27 julija, 2021

Jože Tanko: Zakaj Ministrstvo za kulturo diskriminira posamezne javne zavode?

Zakaj Ministrstvo za kulturo javnemu zavodu Rokodelski center Ribnica ne zagotovi pokritja stroškov za izvajanje dejavnosti, kot to zagotavlja drugim podobnim zavodom s področja kulture?

Poslanec SDS Jože Tanko je na ministra za kulturo Dejana Prešička naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi, s financiranjem Rokodelskega centra Ribnica.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Rokodelski center Ribnica in Občina Ribnica sta v zadnjem desetletju na Ministrstvo za kulturo naslovila več (ustnih in pisnih) predlogov, da bi Ministrstvo za kulturo zagotovilo ustrezno financiranje zavoda za izvajanje programa in s strani države podeljenih pooblastil za izvajanje javne službe. 

Na osnovi podatkov, ki so javno dostopni, je razvidno, da je Javni zavod Rokodelski center Ribnica med tistimi zavodi, ki za program in izvajanje javnih pooblastil dobijo najmanj sredstev iz državnega proračuna in je izvajanje nalog ter pooblastil v največji meri preneseno na lokalno skupnost. Rokodelski center Ribnica je v letu 2018 prejel 31.187,50 €. Za delovanje in ohranjanje zavoda pri življenju zagotavlja občina Ribnica več kot 70 % prihodkov zavoda. Ob tem je zanimivo, da je delež sofinanciranja države za podobne zavode bistveno višji. 

Tako npr. po podatkih Erarja »Kamnik« za 10 zaposlenih strokovnjakov na sorodnih področjih pridobi 205.348,24 €, »Škofja loka« za 13 strokovnjakov 326.890,77 €, »Tolmin« za 7 strokovnjakov pa  124.635,63 €. Delež državnega sofinanciranja znaša za zavod v Kamniku 69 %, v Škofji loki  64 %, v Tolminu pa 44 %, za Rokodelski center Ribnica pa le 11 %.  Nedopustno je, da so primerljivi zavodi v državi tako različno financirani. Ministrstvo bi moralo hkrati z dodelitvijo pooblastil zagotoviti tudi denar za opravljanje javne službe. Nelogično je, da bi država državni interes, ki ga za svoje področje izvaja in uveljavlja Ministrstvo za kulturo, financirale le nekatere izbrane javne zavode. Javni zavod Rokodelski center Ribnica je med finančno prikrajšanimi zavodi zelo izstopajoč.

Ob tem bi spomnil, da Ministrstvo za kulturo financira tudi »politične projekte«, ki nimajo odločbe o izvajanju javnega pooblastila. Po podatkih, dostopnih na Erarju sta zavoda Maska in Aksioma, ki sta nosilca političnega projekta »Janezi Janše« od 2003 do 2018 od Ministrstva za kulturo skupaj dobila 3.176.737,80 €. V enakem časovnem obdobju od leta 2003 do letos je Rokodelski center Ribnica, ki ohranja kulturno dediščino, od Ministrstva za kulturo dobil le 215.301,30 € sredstev.

Glede na navedeno vas sprašujem:

1. Zakaj ministrstvo za kulturo JZ RC Ribnica ne zagotovi pokritja stroškov za izvajanje dejavnosti, kot to zagotavlja drugim podobnim zavodom s področja kulture?  

2. Zakaj ravna ministrstvo za kulturo tako diskriminatorno do posameznih (predvsem podeželskih) javnih zavodov, istočasno pa bogato nagrajuje »politične performanse«, ki ne prinašajo nobene kulturne obogatitve slovenskega kulturnega prostora, še manj ohranjanja kulturne dediščine?

Zadnje novice

Sorodne vsebine