6 C
Ljubljana
četrtek, 30 marca, 2023

Marko Rakovnik: »Ponosen sem na vsak kotiček naše občine«

Piše: C. R.

Pogovarjali smo se z Markom Rakovnikom, ki je župan občine Lovrenc na Pohorju. Pravi, da je občina v zelo dobri kondiciji, z investicijsko naravnanim proračunom in načrtom razvojnih programov ter borbeno realizacijo.

Demokracija: V kakšnem stanju ste prevzeli občino pred tremi leti? 

Rakovnik: Kandidiral sem, da bi vzpostavil čisto drugačen način delovanja vseh deležnikov v občini Lovrenc na Pohorju z občinsko upravo na čelu. Ni bilo dobro in želel sem, da je drugače, da smo učinkovitejši. O kondiciji občine v preteklosti ne bi razpravljal, lahko pa rečem, da smo danes v zelo dobri kondiciji, z investicijsko naravnanim proračunom in načrtom razvojnih programov ter borbeno realizacijo.

Demokracija: Naštejte največje realizirane projekte v zadnjih treh letih!

Rakovnik: Prepričan sem, da so prva leta županovanja za vsakega župana precejšen izziv na vsakem koraku. Moj začetek je začinila še epidemija. Zavirala je projekte, spreminjala časovnico, dražila izvedbe in prinašala nove in nove neznanke. Vse smo uspešno prebrodili in lahko rečem, da smo se izkazali ter kljub administrativnim in operativnim oviram, ki jih je prinesla epidemija, v največji mogoči meri dosegli zadane cilje.

Sprejeli smo težko pričakovani občinski prostorski načrt, ki predstavlja pomemben razvojni prostorski dokument za našo občino, saj so bili prejšnji prostorski akti stari skoraj 20 let in niso več ustrezali potrebam kraja in občanov. Postopek sprejemanja se je začel davnega leta 2010, zato je njegovo sprejetje velikega pomena za našo občino. Novost je uvedba participativnega proračuna. Občani so ga dobro sprejeli in veliko predlaganih in izglasovanih projektov je že realiziranih.

Izdajati smo začeli občinski Informator, pretok informacij v obeh smereh pa dopolnjuje projekt Kava z županom. Končujemo pripravo 10-letne občinske strategije in se trudimo za razvoj turizma. Ob aktivnem turističnem društvu dajemo nov zagon turistični pisarni in dejavnosti nadgrajujemo s postavitvijo turistične spletne strani. Pomemben je projekt prevoza starejših, ki smo ga (ob podpori klicnega centra Prostofer) poimenovali Sr(e)čno na poti.

Obnovili smo državno cesto skozi trško jedro, poleg obnovljenega cestišča zgradili še pločnike in postavili obcestno razsvetljavo ter uredili vso gospodarsko javno infrastrukturo (nov vodovod, nov fekalni kolektor, novo meteorno kanalizacijo, nove telekomunikacijske vode). Modernizirali smo številne ulice, ceste in poti tako z lastnimi sredstvi (Čebelarska ulica, Cesta vstaje, Zadružna in Lovska pot) kot s črpanjem državnih sredstev, namenjenih odpravi škode po vedno pogostejših neurjih (ceste na Rdečem bregu in Kumnu), ter uredili gozdne ceste (Činžat in Ruta).

 

Lovrenc na Pohorju je urbanizirano, večinoma obcestno središčno naselje v severnem delu vzhodnega Pohorja, v ribniško-lovrenškem podolju. (Foto: Občina Lovrenc na Pohorju)

Za zgled, kako se lahko projekt dobro in hitro izpelje, je most pri Faku. Odneslo ga je julijsko neurje 2021, v decembru istega leta so občani že lahko uporabljali novega. Ta projekt je bil res fantastično izveden. Veliko truda smo vložili v komunalne projekte, in sicer od obsežnih vlaganj v vodovodni sistem (obnova zajetij, razbremenilnikov in širitev omrežja, odprava vseh azbestnih cevi iz omrežja, posodabljanje sistema pri obnovah ulic in cest ipd.) do odvajanja in čiščenja odpadnih voda (nov koncesionar, posodabljanje sistema, zgraditev fekalnega kanala).

Uspešno smo črpali sredstva LAS Drava in kupili novo gasilsko vozilo, uredili sofinanciranje kotlovnice v OŠ Lovrenc na Pohorju ter nakupili opremo za lokalna društva. Pridobili smo sofinancerja Zdravstvene postaje v Lovrencu na Pohorju in pristopamo k postavitvi fitnesa na prostem, 7. oddelka vrtca in tržnice lokalnih pridelkov.

 

Trudimo se na vseh področjih in prav nobenega ne zanemarjamo ali jemljemo kot samoumevnega.

Demokracija: 
Kakšni so načrti glede investicij in projektov v prihodnje?

Rakovnik: Zame bo vedno osrednja prioriteta kvalitetno življenje občank in občanov. Želimo si in trudimo se postati okoliš, kjer si nekdo želi ustvariti družino in ostati. Moramo se razviti v občino, ki ima odlično razvito infrastrukturo, delujoče komunalno področje, kakovosten vodovodni sistem, turizem in še veliko drugega. Iz tega razloga pripravljamo in izvajamo ukrepe, ki bodo občino naredili privlačnejšo za mlade. Ker smo kot družba vedno starejši, načrtujemo naložbe, ki bodo na voljo tudi ranljivim skupinam.

Svoje delo bomo usmerjali v graditev in sanacijo cest, ulic, ureditev pločnikov in druge infrastrukture. Poudarek bo na varnosti ranljivih skupin. Delali bomo na društvih, ki so gonilo našega kulturnega, športnega in prostočasnega življenja, na povezovanju in mreženju gostincev, kmetij. Želim si bivanja v dobro razviti občini. Ne nazadnje smo v kratkem času prejeli številna priznanja, ki kažejo, da smo na pravi poti – smo letošnji finalisti izbora za nagrado zlati kamen, ki se podeljuje razvojno najbolj prodorni občini, smo prejemniki srebrnega certifikata ISSO za izjemno kakovost bivanja v naši občini ter uravnotežene stopnje razvoja, smo prejemniki priznanja na področju inovacij podravske regije. Vse to želimo še nadgraditi. Vse to in še več.

Demokracija: Ali boste prihodnje leto na lokalnih volitvah znova kandidirali za župana?

Rakovnik: Seveda, vsekakor bom znova kandidiral, saj menim, da imam dobro ekipo, s katero smo zelo veliko naredili za razvojni preskok, nove pristope ter v ospredje postavili ustvarjalnost in pozitivnega duha, ki edini vodi do resničnih sprememb na bolje. Za mano je več kot triletno obdobje številnih izzivov, ki smo jih odlično obvladovali, še več pa jih imamo pred seboj. Tako kot tudi idej, energije in zagnanosti, kar želim unovčiti v prihodnji finančni perspektivi.

Na probleme gledam kot na izzive in sem vesel, ko uspejo novi in novi projekti. To se vse bolj izkazuje v lokalnemu okolju, dobri klimi in sodelovanju na vseh ravneh. Ves mandat imam čast delati s konstruktivnim občinskim svetom, ki ima energijo in voljo do dela. Skupaj zastavljamo dobre osnove v proračunu in jih realiziramo. Tudi širše mi je uspelo sestaviti ekipo, ki je pripravljena delati ne le osem ur, ampak še popoldne, ob sobotah in nedeljah. Z veseljem živim in delam v naši občini. Vsak dan sem ponosen, da so mi volivci namenili mandat, in se vedno znova dokazujem, da sleherni glas upravičim. Z veseljem bom to delal še naprej.

Demokracija:Na kateri dosežek v občini v letih svojega županskega mandata ste najbolj ponosni?

Rakovnik: Lahko rečem, da te z zadovoljstvom navda še tako majhen uspešen projekt in pogosto neznatna vsebina rešuje velike probleme. V vsakem trenutku pa me navdušuje napredek, ki smo ga dosegli na področju odnosov. Zelo smo povezani, kar se odraža tudi v številnih projektih, ki nam uspevajo in s katerimi zagotavljamo razvoj. Za to se moram zahvaliti sodelavcem, ljudem, med katerimi so mnogi  svoje delo vzeli kot poslanstvo. Brez njih uspešne zgodbe ne bi moglo biti.

Lovrenc je kraj z več kot 900-letno tradicijo (Foto: Občina Lovrenc na Pohorju)

Demokracija: Kateri je vaš najljubši kotiček v občini? Kaj z veseljem pokažete tudi drugim?

Rakovnik: Ponosen sem na vsak kotiček naše občine. In na vse marljive ljudi, ki tukaj živijo. Mednje bi postavil gosta s povabilom »Lepo preživite dan«.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine