4.9 C
Ljubljana
nedelja, 26 marca, 2023

»Zelo pomembna je komunikacija z občani, to je na prvem mestu«

Piše: Marjeta Bogataj

Pogovarjali smo se z Markom Gasserjem, županom občine Železniki, za katerim so zelo aktivni prvi meseci županskega mandata.

Konec februarja mu je uspelo nekaj, kar se je še pred pol leta zdelo nemogoče – podpis pogodbe za začetek graditve obvoznice mimo starega dela Železnikov, ki je del pomembnega projekta protipoplavne ureditve Selške Sore. Načrtov pa ima župan še veliko.

Plavž je edini ohranjeni objekt iz časa železarstva v Železnikih in je zavarovan kot tehniški spomenik, staro fužinsko jedro mesta pa ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. (Foto: Polona Avanzo)

DEMOKRACIJA: Gospod Gasser, v Železnikih ste znani kot podjetnik, čebelar, lovec, gozdar, kmet, saj imate kmetijo; kako to, da ste se ob vsem tem odločili kandidirati za župana?

Gasser: Za kandidaturo sem se odločil predvsem zaradi razvoja podeželja. Železniki so podeželska občina, čeprav ima mesto Železniki nekaj več kot 3.000 prebivalcev, a za razvoj celotne občine z približno 7000 prebivalci je pomemben tudi razvoj periferije. Po naravi sem aktiven in stremim k izpolnjevanju zastavljenih ciljev; opazil sem, da v Železnikih manjka te vrste energije, da so nekateri ključni projekti v težavah, nekateri pa niso bili dobro zastavljeni, na primer kolesarska steza, za katero so že realizirani nekateri nevarni odseki in bomo poiskali boljše, predvsem varnejše rešitve. Vedno sem bil tudi aktiven na civilnodružbenem področju, tako da je bila odločitev za kandidaturo nekako logična.

DEMOKRACIJA: Z družino živite v Zgornjih Danjah, ki je najvišje ležeča vas v Sloveniji, na okoli 1.100 metrov nadmorske višine. Koliko ljudi živi tam in zakaj ste se preselili tja?

Gasser: Tam živi moja družina, pet nas je, in še en sosed. Zakaj smo se preselili? Po letih študija in dela v Ljubljani sem ugotovil, da mi življenje v Ljubljani ne ustreza več. Pojavila se je priložnost, da postanem lastnik zapuščene domačije v Zgodnjih Danjah, kar sem sprejel kot izziv. Zastavil sem si cilj, da domačijo obnovim. Sicer so mi ti kraji blizu že iz otroštva, saj moj oče izhaja iz sosednje vasi Zabrdo, kjer smo preživeli večino časa, čeprav smo živeli v Železnikih.

DEMOKRACIJA: V lokalni politiki imate že precej izkušenj, bili ste več let občinski svetnik (kot član SLS); kako ste videli stvari kot občinski svetnik in kako jih vidite zdaj kot župan?

Gasser: Leta 2006 sem bil izvoljen kot najmlajši član občinskega sveta Železniki do takrat, pred tem mlajših ni bilo. Primerjava med vlogo župana in občinskega svetnika je težka, pravzaprav nemogoča. Prvi sprejema odločitve, drugi jih potrjuje. Od župana je praktično vse odvisno, saj je ključno, kakšen proračun pripravi, kakšne projekte oziroma cilje si zastavi. Občinski svetniki pa povedo, kaj bi radi, ne pa tudi, kako bomo do tega prišli, in prej iščejo morebitne pomanjkljivosti pri projektih kot rešitve. Seveda obstajajo tudi izjeme. Nekateri svetniki so vrhunski ter s svojimi idejami in predlogi tudi pomagajo k blaginji. Menim, da sem se kot župan kar hitro vpeljal. Poznam veliko županov, ki so tudi moji prijatelji, in se lahko obrnem nanje za kakšen nasvet. Je pa vedno zelo pomembn komunikacija z občani, to je na prvem mestu.

DEMOKRACIJA: Nedavno ste podpisali pogodbo za začetek graditve obvoznice mimo starega dela Železnikov, kar je za vašo občino zelo pomembno. Kako vam je to uspelo, saj se je še pred pol leta to zdelo nemogoče?

Gasser: Da, pogodbo smo podpisali v ponedeljek, 27. februarja. Sama pogodba za obvoznico je bila podpisana 5. julija 2022 in od tega datuma naprej je tekel rok 720 dni za njeno izgradnjo. A dva tedna, preden je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno, je pritožnica vložila pritožbo na upravno sodišče … Izvedeli smo, da zadeva ne bo obravnavana pred poletnimi sodnimi počitnicami, to pa pomeni, da ne bi bilo več dovolj časa za izvedbo, pri tem pa bi bili ogroženi tudi ukrepi za protipoplavno ureditev. Država, Direkcija RS za vode, bi šla v ponovno projektiranje, kar bi pomenilo 500.000 do 700.000 evrov dodatnih stroškov. Projekt obvoznice in projekt protipoplavne ureditve sta namreč predmet istega gradbenega dovoljenja in sta neločljivo povezana. Zato je ključno, da smo se dogovorili s pritožnico. Rad bi se zahvali Barbari Benedičič in Tatjani Bertoncelj, da sta občini prodali svoja zemljišča, saj bo občina lahko del teh parcel odstopila pritožnici. Tudi država je prišla naproti, uredila bo protihrupno ograjo in interventno pot. Gospa je torej v petek že umaknila pritožbo in gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno.

Projekt obvoznice in projekt protipoplavne zaščite Selške Sore, ki je leta 2007 prizadejala grozljive poplave, sta povezana; na srečo občanov bosta po zaslugi župana kmalu končana. (Foto: Polona Avanzo)

DEMOKRACIJA: Kdaj bo obvoznica zgrajena in koliko bo stala? In kdaj bo končan projekt protipoplavne zaščite?

Gasser: Obvoznico bomo začeli graditi praktično takoj, zaključek del je predviden 24. junija 2024, lahko tudi kakšen mesec kasneje. Vrednost del je dobrih 4,13 milijona evrov, od tega bo Direkcija za infrastrukturo prispevala 3,56 milijona evrov, občina pa 482.000 evrov. Naj dodam, da gre za slab kilometer ceste, a težav je bilo v zadnjih desetletjih veliko; trasa je bila prvič zakoličena že leta 1968 … Oba projekta sta sicer povezana, obvoznica bo kot en branik v okviru protipoplavne zaščite ob reki Sori, ki nam je leta 2007 prizadejala grozljive poplave. Ta projekt se že izvaja, saj smo gradbeno dovoljenje razdelili na več faz, da so se dela sploh lahko začela. Končan naj bi bil do konca prihodnjega leta, vreden je 34 milijonov evrov, glavnino pa financira država.

DEMOKRACIJA: To je bil eden vaših ciljev v tem mandatu, kateri pa so drugi?

Gasser: Bila je želja, da bi zgradili dom za starejše občane, vendar se glede na potrebe občanov zdaj bolj nagibamo h gradnji hiše generacij za dnevno varstvo starejših občanov. Nekaj lokacij imamo, prihodnje leto pričakujemo ustrezne razpise ministrstva za solidarno prihodnost. Potem je zelo pomembna regionalna cesta po Selški dolini in 4. razvojna os ter severna škofjeloška obvoznica. Ustanovili bomo delovno skupino s predstavniki vseh vključenih občin, ki se bo ukvarjala s področjem regionalnih cest. Tržnico bomo za zdaj postavili na lokaciji, ki je bila predvidena, čeprav smo imeli v mislih bolj optimalno rešitev. Toda projekt je bil že tako daleč, da ga bomo končali, saj bi sicer nastala prevelika škoda. Ključna je tudi zagotovitev pediatra za našo občino in zagotavljanje zadostnih kapacitet za predšolsko vzgojo. Eden od ciljev je tudi, da se bencinska črpalka prestavi iz urbanega naselja. Rešiti moramo tudi problematiko pokritih bazenov, ki so v lasti občin, saj so stroški ogrevanja zelo visoki, zato se moramo na ministrstvu za gospodarstvo dogovoriti za sistemsko rešitev. Cilji so iz dneva v dan številčnejši, saj me občani dnevno informirajo o problemih in nemalo je takih, ki jih je in jih bo treba kmalu rešiti.

(Foto: Polona Avanzo)

DEMOKRACIJA: Omenjali ste, da bi se prostorski načrti (OPPN) morali pogosteje sprejemati.

Gasser: Zakonodaja na tem področju je preveč zapletena, po novem zakonu bo zaradi novih zahtev OPPN nemogoče sprejeti v štirih letih. Je pa OPPN ključen za razvoj podeželja, za to, ali bodo naši občani ostali ali se odselili. Odseljevanje je velik problem, saj se je v zadnjih 12 do 15 letih iz občine Železniki odselilo okoli 1.800 ljudi (občina ima okoli 6.700 prebivalcev). Potrebujemo parkirne prostore, zbirni center odpadkov, nova stanovanja … Nujno potrebujemo obrtno cono; problem Železnikov je, da imamo močno industrijo, nimamo pa možnosti zagotavljanja prostorov za naše obrtnike, tako da ti dejansko odhajajo v sosednje občine.

(Foto: Polona Avanzo)

Biografija

Marko Gasser je po izobrazbi inženir kmetijstva in krajine. Do leta 2007 je živel v Ljubljani, kamor se je iz Železnikov preselil med študijem, in delal v različnih podjetjih, med drugim na Direkciji za evropske zadeve in infrastrukturo pri ministrstvu za okolje in prostor. Nato se je z družino preselil v Zgornje Danje ter se posvetil obnovi kmetije in samostojni podjetniški poti. Ves čas je bil tudi družbeno aktiven, med drugim je bil glavni tajnik podmladka SLS. Leta 2006 je bil izvoljen za občinskega svetnika občine Železniki. Lani je kandidiral za župana in zmagal.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine